englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Song ngữ cười, bốc pht >> con gi no2

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: minh21
 member
 ID 16498
 Date: 12/05/2007


con gi no2
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
gi xưa nhn đẹp như tin
gi nay nhn như con đin ngoi đường
gi xưa nhn ci l m
gi nay nhn kĩ vẫn ch như thường
gi xưa khu v tỏ tường
gi nay chỉ biết tm đường shopping
gi xưa đu biết tro tường
gi nay leo cổng tm đường theo trai


gp kiến
 Reply: lindatran
 member
 REF: 106057
 Date: 05/24/2015


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
bi ny chỉ mục đch giải khuy thui chứ khng thể "quy tụ" cả một nửa của thế giới vo trong ny được đu

 
 Reply: haiyen13
 member
 REF: 106096
 Date: 05/28/2015


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
bạn m m nhận xt con gi vậy l dễ bị đnh hội đồng lắm đ nha.

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group