englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Song ngữ cười, bốc pht >> cười no

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: minh21
 member
 ID 16496
 Date: 12/05/2007


cười no
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
c 1 con muỗi đang bay th đm vo 1 con đom đm
con muỗi tức qu chửi:
my điếc ah`m khng nghe thấy tao vừa bay vừa bp ci (vo ve)
đom đm chửi lại:
my m ah muỗi m khng nhin thấy tao vừa bay vừa XiNhan(đn xanh)


gp kiến
 Reply: storm123
 member
 REF: 97297
 Date: 12/05/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Good good good

 
 Reply: minh21
 member
 REF: 97298
 Date: 12/05/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
thank

 
 Reply: minhbd
 member
 REF: 97480
 Date: 12/17/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
verygood! ko che vao dau dc !


 
 Reply: hoahuyen
 member
 REF: 98079
 Date: 03/14/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
cu chuyện ny mnh nghe lu rồi, nhưng cc bạn c biết theo luật giao thng nếu 2 con cng đm sầm vo nhau th con no c lỗi nhiều hơn ko???

 
 Reply: estorm321
 member
 REF: 98095
 Date: 03/17/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
cả hai con cng co lỗi như nhau

 
 Reply: hoahuyen
 member
 REF: 98100
 Date: 03/19/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
biết thế, nhưng con no c lỗi nhiều hơn chứ?, để mnh giải thch xem bạn c đồng khng nh.
theo mnh th con đom đm c lỗi nhiều hơn một t, v n c đn, đ l phương tiện để người khc nhận ra n, nhưng m đn của n lại đặt ở pha sau đui, nn người ra nhn từ trước th đu thấy r đu, cn con muỗi th người ta c thể nhận ra n phần no khi n ku, hi hi, bạn c thấy đồng ko?
cũng chỉ l vui thi, mnh cũng chc cho tất cả cc bạn khi đọc những chuyện cười trn web ny đều cảm thấy vui hơn...(^_^)!


 
 Reply: oxfordenglish
 member
 REF: 105813
 Date: 04/08/2015


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Thường th ở Việt Nam con no to hơn con ấy phải đền

 
 Reply: lindatran
 member
 REF: 106052
 Date: 05/24/2015


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
thch ci comment của bạn hoahuyen. ch l ch l. thch những mẫu truyện vui nhưng lại cần phải phn tch logic cơ

 
 Reply: haiyen13
 member
 REF: 106093
 Date: 05/28/2015


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
cu chuyện kh th vị đ bạn.

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group