englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Song ngữ cười, bốc pht >> minh21

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: minh21
 member
 ID 16495
 Date: 12/05/2007


minh21
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
tiền l giấy đốt l chy
tnh l bụi thổi l bay
đời l ph du thằng no ngu th chết


gp kiến
 Reply: huongxinh
 member
 REF: 97289
 Date: 12/05/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
ngồi buồn đốt một đống rơm
khi ln nghi ngt chẳng thơm t no.
khi ln đến tận thin to
ngọc hong chửi rủa thằng no đốt rơm


 
 Reply: minh21
 member
 REF: 97293
 Date: 12/05/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
hưỡnginh lam` quen nha

 
 Reply: huongxinh
 member
 REF: 97299
 Date: 12/05/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
ok


 
 Reply: minh21
 member
 REF: 97300
 Date: 12/05/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
nick chat của ban l gi của toi : flowerdieinthedarkwinter

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group