englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
Truyện cổ tích

Tṛ chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > T́m hiểu, luyện thi English >> KẾ HOẠCH LUYỆN THI TOEIC - TÀI LIỆU

Bấm vào đây để góp ư kiến

 Post by: thanhhuong2502
 member
 ID 19715
 Date: 08/19/2013


KẾ HOẠCH LUYỆN THI TOEIC - TÀI LIỆU
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
1. GIAI ĐOẠN 1: LÀM QUEN (250-500 ĐIỂM)

1.1 READING: ÔN TẬP CÁC NGỮ PHÁP CƠ BẢN THƯỜNG XUẤT HIỆN TRONG ĐỀ THI TOEIC NHƯ:

- Hiện tại đơn và Hiện tại tiếp diễn

- Hiện tại hoàn thành và Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

- Quá khứ đơn và Quá khứ tiếp diễn

- Quá khư hoàn thành và Quá khứ hoàn thành tiếp diễn

- Tương lai đơn và Tương lai gần

- Tương lai tiếp diễn và Tương lai hoàn thành

- Tính từ – Trạng từ (Vị trí, chức năng)

- V-ing và To V

- Mệnh đề quan hệ

- Câu bị động

- Đại từ không xác định (infinitive pronouns)

- Liên từ (conjunction)

- Câu điều kiện

1.2 LISTENING: LUYỆN THEO DẠNG CÂU HỎI

1.2.1 Pictures:

- Nghe tranh về vật

- Nghe tranh về người

1.2.2 Question response:

- Câu hỏi với: what, when, where, who

- Câu hỏi với: how, why, choice question

- Câu hỏi: statement, yes/no

1.2.3 Short Conversation:

- Đoạn hội thoại cần trả lời 1-2 câu hỏi

- Đoạn hội thoại cần trả lời 3 câu hỏi

1.2.4 Short talk:

- Xác định chủ đề đoạn nói

- Xác định t́nh huống đoạn nói

- Xác định sự kiện trong đoạn nói

1.3. TÀI LIỆU:

- TOEIC GRAMMAR: Tổng hợp những ngữ pháp thường xuất hiện trong bài thi TOEIC

- VERY EASY TOEIC: Giới thiệu format của một đề thi TOEIC và hướng dẫn những bước cơ bản để làm quen với từng dạng câu hỏi của đề thi TOEIC

- LONGMAN PREPARATION SERIES FOR TOEIC TEST: INTRODUCTION COURSE: Phân chia rất cụ thể có hướng dẫn và bài tập cho từng dạng câu hỏi nhỏ của mỗi phần

- HOW TO PREPARE FOR THE TOEIC BRIDGE TEST

- 30 DAYS TO TOEIC TEST

- STARTER TOEIC

- BIG STEP TOEIC 1, 2

- CRACKING THE TOEIC

2. GIAI ĐOẠN 2: (500-750), LUYÊN TẬP

2.1 READING: Ngữ pháp nâng cao

- So sánh th́ Tương lai đơn, Tương lai gần, Hiện tại tiếp diễn

- Dấu hiệu nhận biết Adj & Adv

- Ved & Ving

- Mệnh đề quan hệ rút gọn

- Những cấu trúc bị động đặc biệt thường xuất hiện trong kỳ thi TOEIC

- Liên từ

- Câu điều kiện

- Ḥa hợp giữa chủ ngữ và động từ

- Câu hỏi đuôi

- A, an, the

- Danh từ

- Động từ

2.1 LISTENING:

- Pictures:

+ Chiến lược nghe tranh chỉ có một vật

+ Chiến lược nghe tranh có nhiều vật

+ Chiến lược nghe tranh miêu tả vị trí & trạng thái của vật

+ Chiến lược nghe tranh có cả người & vật

- Question & Response: Phân tích câu trả lời & một số cụm từ quan trọng trong câu hỏi where, who, why, what, yes/no, negative, tag question, statement, alternative.

- Short Conversation:

+ Liên quan đến hội họp, công việc

+ Liên quan đến du lịch, giải trí

+ Liên quan đến mua sắm, nhà hàng

+ Liên quan đến ngân hàng, bưu điện, giao thông

- Short talk:

+ Xác định hoàn cảnh nói

+ Xác định người nghe

+ Xác định t́nh huống

+ Xác định chủ đề

+ Xác định yêu cầu

2.3 TÀI LIỆU

- NEW INSIGHTS INTO BUSINESS TOEIC WORKBOOK

- THE COMPLETE GUIDE TO TOEIC TEST

- TARGET TOEIC

- TOEIC ANALYSIS

- LONGMAN PREPARATION SERIES FOR THE TOEIC TEST: INTERMEDIATE COURSE

- LONGMAN PREPARTION SERIES FOR THE TOEIC TEST: ADVANCED COURSE

- LONGMAN PREPARATION SERIES FOR THE TOEIC TEST: MORE PRACTICE TESTS

- BIG STEP 3

3. GIAI ĐOẠN 3: LUYỆN ĐỀ CHUYÊN SÂU

TÀI LIỆU:

- TOEIC BUSINESS IDIOMS

- TARGET SCORE

- TATICS FOR TOEIC – LISTENING & READING TEST

- NEW REAL LONGMAN TOEIC ACTUAL TESTS FOR READING COMPREHENSION & FULL ACTUAL TESTS

- NEW REAL LONGMAN TOEIC ACTUAL TESTS FOR LISTENING COMPREHENSION & FULL ACTUAL TESTS

- NEW REAL LONGMAN TOEIC ACTUAL TESTS: LC & RC

- ECONOMY VOLUME 1, 2

- 100 BÀI TEST CHUẨN BỊ CHO KỲ THI TOEIC

Download các tài liệu trên ở đây:
http://tienganhthuduc.wordpress.com/2013/08/18/ke-hoach-luyen-thi-toeic-tai-lieu/#more-265

HỘI NHỮNG NGƯỜI TỰ HỌC TIẾNG ANH HOẠT ĐỘNG Ở ĐÂY:
https://www.facebook.com/hoinhungnguoituhoctienganh

tienganhthuduc.wordpress.com
góp ư kiến
  góp ư kiến

 
 

 

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group