englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Tm hiểu, luyện thi English >> Luyện thi SAT ở TP. HCM

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: heonhinhanh
 member
 ID 19668
 Date: 05/23/2013


Luyện thi SAT ở TP. HCM
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Mnh c thằng em, gia đnh đang tnh cho n đi du học Mỹ, bn đ yu cầu cần phải tham gia k thi SAT. Mnh khng hiểu lắm về SAT v nơi no luyện thi SAT đạt hiệu quả cao? Cc bạn chỉ gip mnh với nha.

gp kiến
 Reply: jennymika
 member
 REF: 100836
 Date: 05/24/2013


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Bạn luyện thi SAT để du học phải khng ?
Mnh cũng vậy
Nghe đứa bạn ni l EQuest xin được nhiều học bổng lắm nn cũng đang tm hiểu về EQuest HCM.
Thng tin về kha học SAT trn trang web của EQuest t qu , chắc sắp tới phải đến EQuest hỏi thm.
Thng tin cc kha học c trn web của EQuest đ bạn.


 
 Reply: heonhinhanh
 member
 REF: 101287
 Date: 11/12/2013


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
EQuest c tiếng về luyện thi SAT đ bạn. Bạn tham khảo xem thm xem sao nh :)

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group