englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
Truyện cổ tích

Tṛ chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > T́m hiểu, luyện thi English >> Lớp bổ trợ LENA IELTS Listening

Bấm vào đây để góp ư kiến

 Post by: shortleg91
 member
 ID 19524
 Date: 11/16/2012


Lớp bổ trợ LENA IELTS Listening
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Để đảm bảo chất lượng Listening tốt hơn, ngoài việc học tutor, cô Lê Na có tổ chức thêm lớp tự học listening cho các bạn học viên tại LENA IELTS Course.(Các bạn mới đăng kí xin gửi đăng kí vào ḥm thư iamnotdeafanymore@gmail.com)


1. Giờ học: học tối thứ 3 (7h30 - 9h30)
2. Bài học: nghe theo chủ đề của LENA IELTS Course
3. Giáo viên hướng dẫn: Giáo viên được phân công theo sự chỉ đạo của cô Lêna.
5. Quyền lợi: có cung cấp đáp án, có hướng dẫn cách nghe, có máy chiếu, loa, đài để giúp các bạn học nghe tốt.
6. Miễn phí: pḥng học, nước uống, máy chiếu nếu dùng và các dịch vụ khác nếu cần ( đây là lớp không đóng phí)
7. Đối tượng: Các bạn học xong khóa hoc - giai đoạn học tutor
8. Địa chỉ học: 168 Láng- pḥng chiếu phim
Các bạn học viên khi tham gia câu lạc bộ vui ḷng xuất tŕnh thẻ học viên của LENA IELTS COURSE trước khi vào lớp


góp ư kiến
  góp ư kiến

 
 

 

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group