englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
Truyện cổ tích

Tṛ chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > T́m hiểu, luyện thi English >> Thư mời tham gia Khóa học miễn phí: Chuyên đề tiếng Anh doanh nhân (Intensive English)

Bấm vào đây để góp ư kiến

 Post by: hunghaila
 member
 ID 19399
 Date: 08/20/2012


Thư mời tham gia Khóa học miễn phí: Chuyên đề tiếng Anh doanh nhân (Intensive English)
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Trung tam tieng Anh BKTIT la trung tam chuyen sau ve luyen thi IELTS voi doi ngu giao vien giang day nhiet tinh, giau kinh nghiem, uy tin, chat luong, chi phi hoc thap nhat. Ngoai ra khi den voi BKTIT, cac ban con duoc tham gia nhieu chuong trinh ngoai khoa va cac khoa hoc mien phi Uy tin de phuc vu cho nhu cau thiet thuc cua chinh cac hoc vien. Khoa hoc mien phi chuan bi to chuc gan nhat: Thư mời tham gia Khóa học miễn phí: Chuyên đề tiếng Anh doanh nhân (Intensive English) Khóa học này nhằm trang bị kiến thức cho học viên làm việc ở môi trường chuyên về Tiếng Anh trong các t́nh huống thực tế. Các chuyên đề mô tả chi tiết như dưới đây:
• Luyện đọc chuyên sâu để lấy ư chính và thông tin chi tiết
• Luyện nói tiếng Anh trôi chảy, chính xác, tự tin; Cách thức đàm phán hội thoại giao dịch trong môi trường học thuật, đi làm và kinh doanh.
. Nâng cao kỹ năng phỏng vấn xin việc, cách trả lời phỏng vấn xin học bổng VISA đi nước ngoài
• Luyện nghe tiếng Anh nói và lấy ư chính và thông tin chi tiết; hiểu biết tiếng Anh thông qua văn hóa các nước Âu, Mỹ và Úc.
• Cách viết thư Bussiness bằng tiếng Anh, tŕnh bày về CV hoặc Resume và thư xin việc
• Kỹ năng tŕnh bày Presentation, hồ sơ xin việc, xin học bổng và khả năng đàm thoại trong môi trường làm việc quốc tế.

Xem thong tin chi tiet tai Website: www.bktit.org, dia chi trung tam: so 26, ngo 97 Nguyen Chi Thanh- Ha Noi


góp ư kiến
  góp ư kiến

 
 

 

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group