englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Tm hiểu, luyện thi English >> Kho ti liệu IELTS cực hay của trường Anh ngữ InFocus n cc bạn!! (link MF)

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: infocus
 member
 ID 19109
 Date: 12/07/2011


Kho ti liệu IELTS cực hay của trường Anh ngữ InFocus n cc bạn!! (link MF)
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Trong qu trnh học v luyện thi IELTS ở InFocus( http://infocus.edu.vn ) mnh thu thập được một vi ti liệu IELTS rất bổ ch từ thư viện InFocus, muốn share cho cả nh n

Achieve IELTS Practice Test Book


http://infocus.edu.vn/links/ielts-books/achieve-ielts-practice-test-book

Cambridge Instant IELTS Ready to use tasks and activities


http://infocus.edu.vn/links/ielts-books/cambridge-instant-ielts-ready-tasks-activities

Cambridge Practice Tests for IELTS 1:


http://infocus.edu.vn/links/ielts-books/cambridge-practice-tests-ielts-1

Cambridge Practice Tests for IELTS 2:


http://infocus.edu.vn/links/ielts-books/cambridge-practice-tests-ielts-2

Cambridge Practice Tests for IELTS 3:

http://infocus.edu.vn/links/ielts-books/cambridge-practice-tests-ielts-3

Cambridge Practice Tests for IELTS 4:

http://infocus.edu.vn/links/ielts-books/cambridge-practice-tests-ielts-4

Cambridge Practice Tests for IELTS 5:

http://infocus.edu.vn/links/ielts-books/cambridge-practice-tests-ielts-5

Cambridge Practice Tests for IELTS 6:

http://infocus.edu.vn/links/ielts-books/cambridge-practice-tests-ielts-6

Cambridge Practice Tests for IELTS 7:

http://infocus.edu.vn/links/ielts-books/cambridge-practice-tests-ielts-7

Cambridge Practice Tests for IELTS 8:

http://infocus.edu.vn/links/ielts-books/cambridge-practice-tests-ielts-8

Check Your English Vocabulary for IELTS:

http://infocus.edu.vn/links/ielts-books/check-english-vocabulary-ielts

Check your Vocabulary for IELTS:

http://infocus.edu.vn/check-vocabulary-ielts

Check Your Vocabulary for the IELTS Examination:

http://infocus.edu.vn/links/ielts-books/check-vocabulary-ielts-examination

Focus on Academic Skills for IELTS:

http://infocus.edu.vn/links/ielts-books/focus-academic-skills-ielts

IELTS Exam samples Reading:

http://infocus.edu.vn/links/ielts-books/ielts-exam-samples-reading

IELTS Essays:

http://infocus.edu.vn/ielts-essays

IELTS Listening:

http://infocus.edu.vn/ielts-listening

IELTS on Track:
http://infocus.edu.vn/links/ielts-books/ielts-track
http://infocus.edu.vn/links/ielts-books/ielts-track

IELTS Practice Now:

http://infocus.edu.vn/links/ielts-books/ielts-practice

IELTS Preparation and Practice:

http://infocus.edu.vn/links/ielts-books/ielts-preparation-practice

IELTS Reading Tests (2001 SamMcCarter and Judith Art):

http://infocus.edu.vn/links/ielts-books/ielts-reading-tests-2001-sammccarter-judith-art

IELTS Reading:

http://infocus.edu.vn/links/ielts-books/ielts-reading

IELTS sample Practice Test from IELTSHELPNOW:

http://infocus.edu.vn/links/ielts-books/ielts-sample-practice-test-ieltshelpnow

IELTS Secrets:

http://infocus.edu.vn/links/ielts-books/ielts-secrets

IELTS Speaking Real Test:

http://infocus.edu.vn/links/ielts-books/ielts-speaking-real-test

IELTS Writing Task 2 Essay (100 plus essay):

http://infocus.edu.vn/links/ielts-books/ielts-writing-task-2-essay-100-essay

Improve Your IELTS Reading Skill:

http://infocus.edu.vn/links/ielts-books/improve-ielts-reading-skill

Insight Into IELTS Extra:

http://infocus.edu.vn/links/ielts-books/insight-ielts-extra

Prepare for IELTS:

http://infocus.edu.vn/links/ielts-books/prepare-ielts


-------------

Password giải nn http://infocus.edu.vn"]http://infocus.edu.vn[/URL]

Chc cc bạn tm được ti liệu ph hợp để luyện tập v đạt được số điểm IELTS như mong muốn

Ngoi ra Trường Anh ngữ InFocus ở 63 phố Vọng cn c thư viện sch v hơn 100 GB ti liệu dạng mềm phục vụ cho cc bạn c nhu cầu học tiếng anh, luyện thi IELTS, luyện thi TOEIC, luyện thi TOEFL IBT, học nghe ni, pht m, tiếng anh chuyn ngnh kinh tế, quản trị, kỹ thuật, luyện dịch, luyện thi SAT v ti liệu gio vin tại địa chỉ 63 Phố Vọng, bạn no muốn học th qua trung tm lm thẻ thư viện nha (dịch vụ thư viện free 100% đối với học vin v 20k/thng đối với cc bạn khc)
B con tham khảo thm ở đy nh http://infocus.edu.vn"]http://infocus.edu.vn[/URL]
Source: http://infocus.edu.vn/forum/showthread.php?t=2089

http://infocus.edu.vn
gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group