englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Tm hiểu, luyện thi English >> Học TOEIC gi rẻ trn muachung

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: vosong
 member
 ID 19083
 Date: 11/19/2011


Học TOEIC gi rẻ trn muachung
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Cơ hội mua phiếu học TOEIC gi cực rẻ nhất l với cc bạn sinh vin đang cần ci chứng chỉ TOEIC để đp ứng nhu cầu tốt niệp Đại học theo yu cầu của h trường. Đy l cơ hội tiết kiệm học ph rất hấp dẫn.
Học TOEIC 4 Kỹ Năng hoặc chương trnh Anh ngữ hon thiện (EfE) tại học viện Anh ngữ EQuest
- Chỉ 100.000 đ được voucher trị gi 2.000.000đ
Đ l thng tin mnh đọc được trn trang muachung v muốn share đến với tất cả mọi người.
Chương trnh ny chỉ c 300 phiếu v chỉ cn hạn mua tong 2 ngy nữa thui, hiện nay trn diễn đn mnh thấy số lượng phiếu mua cũng kh nhiều ri đ.


gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group