englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Tm hiểu, luyện thi English >> [Audio] Listening and Note Taking 2CD (c sch nếu cần)

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: boyromance
 member
 ID 18708
 Date: 03/01/2011


[Audio] Listening and Note Taking 2CD (c sch nếu cần)
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Mnh c mp3 luyện Listening and Note Taking cho IELTS. Cc bạn c thể download ở link dưới. Bạn no cần sch c thể lin hệ với mnh theo số 098.828.0271, mnh sẽ photo cho. Lưu : 3 file đầu hơi bị r, nhưng vẫn nghe tốt. Chc cc bạn thnh cng!

CD1:

http://mountfile.com/file/13192cb2/10d601f1/
http://mountfile.com/file/13192cb2/1cf9d136/
http://mountfile.com/file/13192cb2/1e8e001d/
http://mountfile.com/file/13192cb2/47880310/
http://mountfile.com/file/13192cb2/5518bc37/
http://mountfile.com/file/13192cb2/737bc3fb/
http://mountfile.com/file/13192cb2/78fff244/
http://mountfile.com/file/13192cb2/a0199aaf/
http://mountfile.com/file/13192cb2/b3709c35/
http://mountfile.com/file/13192cb2/b420853d/
http://mountfile.com/file/13192cb2/b7d9b132/
http://mountfile.com/file/13192cb2/bf045615/
http://mountfile.com/file/13192cb2/d3535051/
http://mountfile.com/file/13192cb2/e33e975c/
http://mountfile.com/file/13192cb2/e82587ba/

CD2:

http://mountfile.com/file/13192cb2/15318700/
http://mountfile.com/file/13192cb2/1daaa446/
http://mountfile.com/file/13192cb2/2a6e0f99/
http://mountfile.com/file/13192cb2/517a62a7/
http://mountfile.com/file/13192cb2/5aef2cc5/
http://mountfile.com/file/13192cb2/8a92f68b/
http://mountfile.com/file/13192cb2/9be4c3c0/
http://mountfile.com/file/13192cb2/9fd36d10/
http://mountfile.com/file/13192cb2/c45cae80/
http://mountfile.com/file/13192cb2/ca93f887/
http://mountfile.com/file/13192cb2/db036810/
http://mountfile.com/file/13192cb2/e10f28d6/
http://mountfile.com/file/13192cb2/eb7a55c6/
http://mountfile.com/file/13192cb2/fddcb0dd/

Alternative link:

http://www.ziddu.com/download/139778...ack12.mp3.html
http://www.ziddu.com/download/139778...ack11.mp3.html
http://www.ziddu.com/download/139778...ack14.mp3.html
http://www.ziddu.com/download/139778...ack15.mp3.html
http://www.ziddu.com/download/139778...ack13.mp3.html
http://www.ziddu.com/download/139773...ack06.mp3.html
http://www.ziddu.com/download/139773...ack10.mp3.html
http://www.ziddu.com/download/139773...ack02.mp3.html
http://www.ziddu.com/download/139773...ack01.mp3.html
http://www.ziddu.com/download/139773...ack05.mp3.html
http://www.ziddu.com/download/139773...ack09.mp3.html
http://www.ziddu.com/download/139773...ack04.mp3.html
http://www.ziddu.com/download/139773...ack03.mp3.html
http://www.ziddu.com/download/139773...ack07.mp3.html
http://www.ziddu.com/download/139772...ack08.mp3.html
http://www.ziddu.com/download/139705...ack14.mp3.html
http://www.ziddu.com/download/139705...ack12.mp3.html
http://www.ziddu.com/download/139705...ack11.mp3.html
http://www.ziddu.com/download/139705...ack13.mp3.html
http://www.ziddu.com/download/139699...ack09.mp3.html
http://www.ziddu.com/download/139699...ack01.mp3.html
http://www.ziddu.com/download/139699...ack06.mp3.html
http://www.ziddu.com/download/139699...ack04.mp3.html
http://www.ziddu.com/download/139699...ack02.mp3.html
http://www.ziddu.com/download/139699...ack03.mp3.html
http://www.ziddu.com/download/139699...ack10.mp3.html
http://www.ziddu.com/download/139699...ack05.mp3.html
http://www.ziddu.com/download/139699...ack08.mp3.html
http://www.ziddu.com/download/139699...ack07.mp3.html


gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group