englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Tm hiểu, luyện thi English >> Lucky Draw tai Apollo Da Nang

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: sankienthuc
 member
 ID 18600
 Date: 12/25/2010


Lucky Draw tai Apollo Da Nang
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Trung tam Ngoai Ngu Apollo Da Nang dang to chuc chuong trinh Lucky Draw voi cac phan qua hap dan:
- 5 suat hoc bong
- 1 chuyen du lich tai Singapore va Malaysia voi tong gia tri giai thuong la 38 trieu (ve may bay roundtrip, accomodation) + 600USD cho couple de mua shopping nua day.

( Minh doc cac thong tin nay tai cac banner va tim hieu them tai bo phan cham soc khach hang cua Apollo Da Nang tai 81 Quang Trung0.

Hap dan qua nhi, he he. Ba con co ai quan tam khong? Minh da den tim hieu cac khoa hoc, kiem tra trinh do va dang ky lop hoc de tham gia chuong trinh lucky draw nay. So minh RED that day, duoc 1 code de tham gia chuong trinh boc tham, lai them 1 phan qua mang ve nua.

Post len cho ba con xem, biet dau destiny cua chung ta co duong di nuoc ngoai du lich mien phi nhi.

Merry Christmas and Happy New Year to you all.


gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group