englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Tm hiểu, luyện thi English >> Update đề thi Ielts ngy 20-5-2010 tại IDP (HN)

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: ieltsacademy
 member
 ID 18019
 Date: 05/26/2010


Update đề thi Ielts ngy 20-5-2010 tại IDP (HN)
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
[align=center][b]Đề thi IELTS vo ngy 20-05 tại IDP (H Nội)[/b][/align]

[center]
[B]More real IELTS test[/B]
http://vn.myblog.yahoo.com/academyielts


[IMG]http://i148.photobucket.com/albums/s2/XRuneVn/IELTS%20Academy/IELTS%20Test/MicrosoftWord-IELTSTestMay20IDP-Ori.jpg[/IMG]
[IMG]http://i148.photobucket.com/albums/s2/XRuneVn/IELTS%20Academy/IELTS%20Test/MicrosoftWord-IELTSTestMay20IDP--1.jpg[/IMG]
[IMG]http://i148.photobucket.com/albums/s2/XRuneVn/IELTS%20Academy/IELTS%20Test/MicrosoftWord-IELTSTestMay20IDP--2.jpg[/IMG]
[IMG]http://i148.photobucket.com/albums/s2/XRuneVn/IELTS%20Academy/IELTS%20Test/MicrosoftWord-IELTSTestMay20IDP--3.jpg[/IMG]


[B]More real IELTS test[/B]
http://vn.myblog.yahoo.com/academyielts
[/center]


gp kiến
 Reply: ieltsacademy
 member
 REF: 100012
 Date: 05/26/2010


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
[center][size="5"]RES _ Reliable English School[/size][/center]
[center][b]H Nội : Số 66 ng 40 Tạ Quang Bửu --- Số 7A ng 850 Lng
TP HCM : Số 42 Nguyễn Phi Khanh Quận 1
[/b][/center]
[center]
[b]Lin hệ[/b] 04 66578892 or Ms Yến: 0979043610; 0906050084 [b]yahoo chat[/b]: academyielts [/center]

I cannot posted any link or image in your forum because of your security policies, so you can visit our website / blog in order to view details:


[b]Blog[/b]: vn.myblog.yahoo.com/academyielts
[b]Website[/b]: zuneth.net (just a testing domain)
Thx for your viewing 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group