englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Tm hiểu, luyện thi English >> English for Kids !

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: bindepzai
 member
 ID 17928
 Date: 04/02/2010


English for Kids !
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Hi mọi người,
Mnh đang muốn tm 1 nơi dạy tiếng anh cho 2 b nh mnh, 1 b trai 9t v 1 b gi 7t, nhưng mnh thấy kh qu v hiện nay ở HN c rất nhiều trung tm đo tạo tiếng anh cho trẻ em. Hai b nh mnh cũng đ biết được những từ đơn giản nhưng mnh muốn cho con học thm 1 cch bi bản hơn nữa để nng cao khả năng của con cho tốt hơn !
Mọi ng biết nơi no dạy cho trẻ em chất lượng v hiệu quả th chỉ gip mnh với nha !
Thanks mọi người nhiều !


gp kiến
 Reply: truongthanh
 member
 REF: 99972
 Date: 04/04/2010


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Mnh vừa cho đứa chu kiểm tra trnh độ bn GLN hm thứ 6 v đăng k học lớp English for Kids bạn ah! Lớp c tối đa 6 chu thi nn mnh thấy yn tm hơn.

 
 Reply: minhanh
 member
 REF: 100017
 Date: 05/31/2010


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai

Cho bạn:

Mnh biết 1 địa chỉ đo tạo tiếng Anh cho trẻ em rất uy tn ở H Nội. Đ l Học viện Anh ngữ Quốc tế Elink.
Mnh đang cho con mnh theo học tại đ.
Mi trường học tập rất tốt, gio vin người bản ngữ v trợ giảng người Việt Nam đều c kinh nghiệm giảng dạy v chuyn mn cao.
Trong qua trnh học tại đy con mnh cn được tham gia cc hoạt động bổ ch nữa: như đng kịch, xem phim, trại h..
Nếu bạn c nhu cầu cho con mnh học th hy qua địa chỉ sau:
Học viện Gio dục Anh ngữ Quốc tế Elink
11/167 Ty Sơn, Đống Đa, H Nội
Tel: 04.62762044/62762055
Emal: anhnguelink@gmail.com
Website: www.elink.edu


 
 Reply: dummy
 member
 REF: 100084
 Date: 07/05/2010


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Bạn thử qua chố ny xem thế no:

http://www.camnanggiadinh.com.vn/dia-chi-bo-tui/trung-tam-tieng-anh/alpha-best-education-dia-chi-tin-cay/E


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group