englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Tm hiểu, luyện thi English >> Siu thủ tiếng Anh gip mnh với!

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: hoilienhiep
 member
 ID 17769
 Date: 11/11/2009


Siu thủ tiếng Anh gip mnh với!
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Cho cc bạn.
Mnh đang l sinh vin Y, tuy chuơng trnh học của mnh kh bận rộn nhưng mnh vẫn hạ quyết tm muốn kiếm một bằng cử nhn tiếng Anh.( V theo mnh cử nhn l kh rồi phải khng). V Tiếng Anh của mnh ci qu. Mnh muốn lấy bằng cử nhn qua mạng c nn khng. Xin cc bạn cho mnh biết với, yu cầu của mnh l:
- C thể đăng k học theo tn chỉ.
- Bằng cấp c gi trị một cht.
- Khng tốn qu nhiều thời gian v mnh cn đang học.
Đ mnh cũng chỉ tạm thời nghĩ ra hai yu cầu đ thi, bc no hiểu hon cảnh của mnh th đề xuất ra giải php hộ mnh với nh.
Thanks


gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group