englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Tm hiểu, luyện thi English >> nhường lại lớp học toefl ITP 700k

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: nmlnml
 member
 ID 17527
 Date: 05/18/2009


nhường lại lớp học toefl ITP 700k
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Mnh c đăng k học lớp luyện thi toefl ITP tại trường đại học khoa học tự nhin ( học ph 900k) nhưng do khng sắp xếp được thời gian nn nhường lại bạn no muốn học, gi 700k. Ngỳ học 20/5 .Học sng thư 4, 5, 6. Đy l lịch học http://www.hcmuns.edu.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=2320&Itemid=508
Lin hệ Linh 0972.512.152


gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group