englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Tm hiểu, luyện thi English >> Mnh c một số ti liệu IELTS,nhờ cc bạn tư vấn gip mnh cch học cho hiệu quả

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: janara91
 member
 ID 17194
 Date: 09/02/2008


Mnh c một số ti liệu IELTS,nhờ cc bạn tư vấn gip mnh cch học cho hiệu quả
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Mnh đang luyện để thi academic,thời gian cn khoảng 1 năm nữa,cc ti liệu m mnh c l :

Advanced Grammar In Use,English Grammar In Use,Cambridge Grammar For IELTS (ba cuốn ny mnh luyện ngữ php,v mnh chưa vững lắm)
Cambridge IELTS 1,2,3,4,5,6,Insight into IELTS,Insight into IELTS Extra,101 Helpful Hints for IELTS,IELTS Practice Test Plus,Step Up To IELTS,IELTS Test Builder,Focus On IELTS,Instant IELTS,Check Your Vocabulary For IELTS,Target Band 7,IELTS Secrets

Theo cc bạn th mnh phải học theo trnh tự no để đạt hiệu quả cao nhất,tư vấn gip mnh nh


gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group