englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Tm hiểu, luyện thi English >> web

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: kidnextdoor
 member
 ID 16297
 Date: 10/30/2007


web
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
cc bạn ơi
bạn no biết 1 số trang web về tiếng anh v cc mn khc th gửi cho mnh nh
mnh cảm ơn nhiều


gp kiến
 Reply: hoainiem
 member
 REF: 97211
 Date: 11/30/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
http://homepages.ihug.com.au/~qqqf/contents.htm
vao thu xem dc ko ban


 
 Reply: nguyenthihuyen
 member
 REF: 98622
 Date: 07/19/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
mnh c biết một trang bạn thử vo nh .ENGLISHCLUP.COM

 
 Reply: nguyenthihuyen
 member
 REF: 98623
 Date: 07/19/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
mnh c biết một trang bạn thử vo nh .ENGLISHCLUB.COM

 
 Reply: sherry29
 member
 REF: 99872
 Date: 01/19/2010


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
mnh c mấy web ny cũng hay lắm n
bạn tham khảo thử ha
http://tienganh.hanoimuathi.com
http://chaobansanpham.com/tienganh
http://tienganh.ipvnn.com
http://khoaanh.net
www.webanhvan.com trang ny c nhiều ti liệu về cc chứng chỉ lun đ
thỉnh thoảng mnh cũng hay ln trang của EQuest để tm hiểu thm những kinh nghiệm học, ở trn đ mnh thấy cũng giới thiệu vi trang nữa đ
mnh th p dụng được lắm bạn thử xem: equest.du.vn


 
 Reply: dragon87
 member
 REF: 99877
 Date: 01/25/2010


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
c mấy trang luyện nghe đ thi IE, iBT cũng tốt n bạn:
http://www.discovery.com/radio/radio.html
http://www.bbc.co.uk/iplayer/console/worldservice/

mnh hay nghe lắm. Ngoi ra những kinh nghiệm m tụi mnh học ở Equest cũng hay, bổ ch lắm, chiến lược lm cc bi thi nữa, mọi người tham khảo ri đng gp đi:
http://www.equest.edu.vn/category.php?catid=54


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group