englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Tm hiểu, luyện thi English >> Luyện dịch tiếng Anh

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: thanhlan
 member
 ID 16167
 Date: 10/04/2007


Luyện dịch tiếng Anh
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Mnh đang ở TP. HCM, mnh rất muốn học thm cc kho luyện dịch tiếng Anh để sau ny c thể bin - phin dịch tốt, bạn no biết chỗ no c mở cc kho dạy luyện dịch th chỉ cho mnh zới. Thx cc bạn nhiều nha.

gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group