englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Tm hiểu, luyện thi English >> level C

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: vnana
 member
 ID 15980
 Date: 09/04/2007


level C
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
sao ai cũng ni đến bằng quốc tế hết, c ai c kinh nghiệm về thi CCQG kg? mnh sắp th anh văn level C m mnh kg biết ni huhuhhu c ai gip mnh với....... Thanx

gp kiến
 Reply: thungsanh
 member
 REF: 95932
 Date: 09/08/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
mnh đ c chứng chỉ B cch đy 4 năm. By giờ mnh qun qu nhiều rồi v khng c điều kiện luyện tập. mnh muốn rn luyện lại để thi chứng chỉ C. Bạn c b kp n luyện g chỉ mnh với.

 
 Reply: vnana
 member
 REF: 96121
 Date: 09/18/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
mnh nghĩ chắc kg ai cn thi CCQG nữa. họ ton thi quốc tế kg h.


 
 Reply: vanthanhnguyen
 member
 REF: 97402
 Date: 12/10/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Hi vnana, Would you kindly explain CCQG meaning is? and type of level C is graded? However, if you would like to get a higher english degree in any particular skills for your jobs requirement, then would you be more elaborated your need clearly thanks.
As myself, I am still learning english at the moment.


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group