englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Tm hiểu, luyện thi English >> listen program

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: suesue
 member
 ID 14548
 Date: 02/05/2007


listen program
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
hi,all members of ENGLISHRAINBOW.COM
i want to study a part "listen program".have u show me a lot of webside that?,please send me as soon as possble.thanks a lot.and new years go to,lot of love to members.thanks u so much


gp kiến
 Reply: bdteacher
 member
 REF: 91405
 Date: 04/17/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
ban co the mua dia CD luyen nghe toeic de nghe. Toi cam thay no rat hay va bai tap nghe cua no tu de den kho. Dung luong cua no khoang gan 300mb, co ban o cac cua hang vi tinh.

 
 Reply: hieuchauvt
 member
 REF: 91902
 Date: 05/18/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
vậy cho ti hỏi c ai biết phần mềm học tiếng anh m c cắt nghĩa tiếng anh v lời dịch ,theo ti phần mềm vocaboly cũng dc nhưng m ti ko thấy c dịch ?

 
 Reply: vanthanhnguyen
 member
 REF: 97401
 Date: 12/10/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Hi suesue, Have you ever try this site yet?
http://www.abc.net.au/radio/listenlive.htm
I hope this will help you gain more listenning skill more than me.
Kind Regards,
Please do not hesitage to contact me on skype or vt_syd@yahoo.com.au


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group