englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
Truyện cổ tích

Tṛ chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Trường, trung tâm English >> Tận dụng việc học tiếng anh miễn phí tại các trung tâm như thế nào

Bấm vào đây để góp ư kiến

 Post by: manhmanh
 member
 ID 24678
 Date: 10/16/2023


Tận dụng việc học tiếng anh miễn phí tại các trung tâm như thế nào
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Bước 1: T́m đầu vào sơ cấp Tiếng Anh – nghe

Theo chuyên gia giáo dục AJ Hoge, Bộ năo chúng ta tương tự như 1 chiếc máy tính, để có được đầu ra (output) là nói, biểu đạt, viết, th́ không thể nào không có đầu vào (input). Không có dữ liệu nhập vào th́ máy tính sẽ không xử lí dữ liệu và thực hiện nhiệm vụ. Và 2 nơi tiếp nhận thông tin chủ yếu của cơ thể chúng ta là mắt và tai tương ứng với hành động đọc và nghe. Và đầu vào tai là thứ ta cần khai thác trước đầu vào mắt.

Đầu tiên khi mới làm quen tiếng Anh, bạn hăy học như 1 đứa trẻ 2 tuổi. Nghe là hành động học chủ yếu của chúng và thực tế nó rất hiệu quả. Bạn có thể nghe những bài nói tiếng Anh đơn giản hay xem phim hoạt h́nh tiếng Anh cho trẻ em với phụ đề tiếng Anh. Hành động này giúp bạn biết được cách phát âm, làm quen với tiếng Anh, tiết kiệm thời gian và tiết kiệm cả tiền bạc.

Nghe – đầu vào sơ cấp là một bước hết sức quan trọng cho việc học bất ḱ ngôn ngữ nào. Bạn hăy t́m cách để một đứa trẻ không được học qua hành động nghe có thể nói 1 điều ǵ đó hay viết 1 bài thơ một cách nhanh chóng.

Và một side effect – tác dụng phụ của việc nghe tiếng Anh nhiều là bạn sẽ có thể bắt đầu nói tiếng Anh. Nếu không nghe bạn không có cách nào có thể nói được, bất cứ ngôn ngữ nào một cách b́nh thường.

Bước 2: T́m đầu vào thứ cấp – đọc

Sau khi bạn đă nghe và có được một nền tảng tiếng Anh vừa phải, bạn cần phải bắt đầu đan xen việc đọc vào với nghe. Bạn có thể t́m những video ngắn và có phụ đề để học cách nhận mặt chữ cũng như là cách viết, cách đánh vần của chúng. Hành động này giúp bạn nhận diện được mặt chữ, biết được thứ tự chữ cái và thậm chí nắm được một số quy luật ghép chữ của tiếng Anh.

Ví dụ: Bio: sinh vật, sự sống

Logy: khoa học

Bio+logy = Biology: sinh học (môn khoa học về các sinh vât)

Và side effect của hành động này là bạn đă có thể viết. Khi vốn từ vựng của bạn dần chắc chắn hơn, vốn ngữ pháp ngày một nhiều, nói và nghe là điều vô cùng đơn giản.

Bước 3: Học home school thật nhiều từ mới

Sự thật đơn giản, không biết từ ǵ th́ là sao bạn có thể dùng được tiếng Anh. Từ mới giúp bạn hiều nhiều hơn và tự tin hơn trong giao tiếp tiếng Anh. Có được vốn từ mới vững vàng bạn sẽ có thể hiểu được một số cấu trúc ngữ pháp đơn giản. Học từ mới qua đọc và nghe là 2 phương pháp tối ưu, nhanh chóng và tiết kiệm nhất.

https://lac.ndag.vn/cac-buoc-tu-hoc-tieng-anh-mien-phi/
https://lac.ndag.vn/hoc-home-school-va-cac-loi-ich-to-lon-doi-voi-con-tre/

https://lac.ndag.vn/hoc-home-school-va-cac-loi-ich-to-lon-doi-voi-con-tre/
góp ư kiến
  góp ư kiến

 
 

 

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group