englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Trường, trung tm English >> địa chỉ học tesol uy tn đảm bảo việc lm tại TP. Hồ Ch Min

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: dodau
 member
 ID 24525
 Date: 06/11/2017


địa chỉ học tesol uy tn đảm bảo việc lm tại TP. Hồ Ch Min
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Cho cc bạn.
Mnh hiện nay đ tốt nghiệp chuyn ngnh Anh Văn rồi v cũng đang xin việc giảng dạy ở cc trung tm. Nhưng nhiều nơi tuyển dụng yu cầu mnh c Tesol bổ sung hồ sơ.
Mnh c ln mạng th thấy nhiều nơi dạy qu khng biết nơi no tốt đy?
Ai học Tesol tại trung tm Anh ngữ Talent rồi cho mnh cht kiến . V mnh thấy nơi đy c nhiều anh chị học rồi.
Gip mnh với.


gp kiến
 Reply: ruby188
 member
 REF: 129019
 Date: 10/13/2017


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Mỗi tt sẽ c một đặc điểm ring nn phải thực tiễn ha vấn đề, tới nơi tm hiểu sẽ r hơn. Những tt lớn đa phần học ph sẽ kh cao, lớp học lại đng nữa chứ lm sao m học nổi . Mnh thấy bn ICES chất lượng tốt ak, chuyn dạy lấy bằng quốc tế m học ph lại ph hợp với ti tiền nữa, lớp học k qu đng th việc giao tiếp av rất tốt. Nếu bạn c thời gian chạy qua xem thử . Bạn sẽ được kiểm tra trnh độ anh văn đầu vo hon ton FREE nh. Bạn alo hỏi xem sao 0913.335.203

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group