englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Trường, trung tm English >> địa chỉ học tesol uy tn đảm bảo việc lm tại TP. Hồ Ch Min

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: dodau
 member
 ID 24525
 Date: 06/11/2017


địa chỉ học tesol uy tn đảm bảo việc lm tại TP. Hồ Ch Min
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Cho cc bạn.
Mnh hiện nay đ tốt nghiệp chuyn ngnh Anh Văn rồi v cũng đang xin việc giảng dạy ở cc trung tm. Nhưng nhiều nơi tuyển dụng yu cầu mnh c Tesol bổ sung hồ sơ.
Mnh c ln mạng th thấy nhiều nơi dạy qu khng biết nơi no tốt đy?
Ai học Tesol tại trung tm Anh ngữ Talent rồi cho mnh cht kiến . V mnh thấy nơi đy c nhiều anh chị học rồi.
Gip mnh với.


gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group