englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
Truyện cổ tích

Tṛ chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Trường, trung tâm English >> Trung tâm đào tạo kỹ thuật, ngoại ngữ, kỹ năng mềm uy tín tại TP.HCM - SHTP Training

Bấm vào đây để góp ư kiến

 Post by: shtptraining
 member
 ID 20492
 Date: 06/23/2015


Trung tâm đào tạo kỹ thuật, ngoại ngữ, kỹ năng mềm uy tín tại TP.HCM - SHTP Training
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
KHÓA HỌC KHAI GIẢNG GIỜ HỌC THỜI LƯỢNG - HỌC PHÍ
KỸ NĂNG MỀM
Hoạch định để
thành công
(Gồm 4 kỹ năng) 18/07 Chiều thứ 7 (14:00 – 17:00)
và Sáng chủ nhật (8:00 – 11:00) 12 giờ 950.000 đ

Nghệ thuật đàm phán
thương lượng 18/07 Chiều thứ 7 (14:00 – 17:00)
và Sáng chủ nhật (8:00 – 11:00) 12 giờ 950.000 đ
NGOẠI NGỮ
Anh văn tăng cường
phản xạ -(Beginners) 13/07 Tối 2-4-6 (18:00 – 19:30) 36 giờ 1.400.000 đ

Anh văn giao tiếp
ngắn hạn – CE
(100% GV nước ngoài) - 13/07 Tối 2-4-6 (18:00 – 19:30) 27 giờ 2.000.000 đ

Anh văn giao tiếp
công sở 14/07 Tối 3-5-7 (18:00 – 19:30) 36 giờ 2.200.000 đ

Anh văn chuyên ngành
kỹ thuật 14/07 Tối 3-5-7 (18:00 – 19:30) 45 giờ 2.400.000 đ

KỸ THUẬT
PLC S7- 300
căn bản 14/07 Tối 3-5-7 (18:00 – 20:00) 30 giờ 1.400.000 đ
Catia
căn bản 13/07 Tối 2-4-6 (18:00 – 20:00) 24 giờ 1.300.000 đ

LIÊN HỆ: 0939 696 086
Email: aiptt@shtptraining.edu.vn
website: www.shtp-training.edu.vn


góp ư kiến
  góp ư kiến

 
 

 

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group