englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Trường, trung tm English >> Khai giảng lớp tiếng Anh - Trung - Nhật Hn Vĩnh Yn Vĩnh Phc

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: chautuan
 member
 ID 20220
 Date: 12/29/2014


Khai giảng lớp tiếng Anh - Trung - Nhật Hn Vĩnh Yn Vĩnh Phc
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Trung tm đo tạo ngoại ngữ VBIG xin thng bo tuần ny trung tm sẽ khai giảng cc lớp:
Tiếng anh giao tiếp sơ cấp cho người mới
Tiếng Hn Trung Cấp cho người đ biết về Tiếng Hn
Tiếng Trung Quốc Trung cấp cho người đ học về tiếng trung
Để biết thm chi tiết xin lin hệ
0977 964 976-0972591961
ĐC: 641 M Linh Vĩnh Yn Vĩnh Phc
(đối diện bến xe vĩnh yn, đi về pha Big C vĩnh yn 50m)
Ngoi ra trung tm cn lin tục khai giảng cc lớp
Lớp tiếng trung sơ cấp cho người mới bắt đầu tại vĩnh Yn Vĩnh Phc
Lớp tiếng hn sơ cấp cho người mới bắt đầu tại vĩnh yn vĩnh phc
Lớp Tiếng Nhật Sơ cấp tại vĩnh yn vĩnh phc
Lớp tin học tại vĩnh yn vĩnh phc: tin học ứng dụng, tin học văn phng,..
Lớp kế ton cho người mới bắt đầu, lớp kế ton cho người đ c kiến thức cơ bản về kế ton.
Hy lin hệ ngay để biết thm chi tiết.

Khẩu hiểu trung tm chng ti: LEARNING BY DOING - Học bằng thực tế.

facebook.com/vbigedu
gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group