englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
Truyện cổ tích

Tṛ chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Trường, trung tâm English >> Lời khuyên bổ ích dành cho ḱ thi IELTS (Phần 3)

Bấm vào đây để góp ư kiến

 Post by: chitran172
 member
 ID 19787
 Date: 11/12/2013


Lời khuyên bổ ích dành cho ḱ thi IELTS (Phần 3)
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Những lời khuyên bổ ích cho ḱ thi IELTS được biên soạn bởi thầy Matthew Kershaw – giám đốc Trung tâm giáo dục và đào tạo Pathways – đồng thời là giáo viên chính tại Pathways với 10 năm kinh nghiệm luyện thi IELTS tại Việt Nam và phương pháp giảng dạy IELTS hiệu quả đứng đầu Hà Nội hiện nay.
Lời khuyên số 11 dành cho các bạn thi IELTS – Hăy đi thẳng vào vấn đề này
Trong bài thi nói, bạn không nên sử dụng những mệnh đề dài để bắt đầu câu trả lời của ḿnh. Vậy, bạn nên dùng những câu như thế nào? Người bản ngữ thường nói như thế này đây:
- I think…
- I guess…
- Well…
Những từ hoặc cụm từ này nghe có vẻ không được ấn tượng cho lắm, nhưng bạn hăy nhớ rằng, cho dù bạn có nói cả một mệnh đề thật dài đi chăng nữa cũng không gây được ấn tượng cho giám khảo đâu! Nói tóm lại, điều quan trọng nhất là bạn hăy đi vào ngay vấn đề của câu trả lời một cách trực tiếp và ngắn gọn, cùng với những lời giải thích cho câu trả lời thật tốt.
Lời khuyên số 12 dành cho các bạn thi IELTS – Viết những câu có cấu trúc phức tạp
Dù có vốn ngữ pháp tốt, nhiều học viên vẫn không chạm được đến điểm số 7.0 cho phần Ngữ pháp trong bài thi Viết v́ bài viết của họ c̣n thiếu những câu có cấu trúc phức tạp. Giám khảo cần xem xét kỹ lưỡng những có việc nào xứng đáng nhận được điểm 7.0 bằng cách sử dụng “a variety of complex sentence structures” (nhiều loại cấu trúc câu phức tạp) (theo Thang chấm điểm IELTS Task 2 Writing – bản được công bố toàn thế giới).
Cơ bản th́ một câu văn có cấu trúc phức tạp là một câu dài với hơn một mệnh đề. Hăy quen với việc luôn đưa những từ như những từ ở dưới đây vào bài viết của bạn nhé:
1. Coordinating Conjunctions (liên từ phối hợp):

and, but, or, so, for, yet, nor

2. Subordinating Conjunctions (Liên từ phụ thuộc):

because, while, although, when, if, even though, until, as

3. Contrasting Language (Ngôn ngữ tương phản)

Although, despite, whilst

Examples:
- Although fast food restaurants are partially responsible for the increase in obese children, it is the parents who do not control their children’s eating habits, who must be held fully accountable.

- Despite delivering healthy eating education to schools, the message has not been heeded by the teenage population.

- Whilst raising taxes on junk food may appear to be a good solution on the surface, it will in fact only prevent the poor from consuming fast food.
Lời khuyên số 13 dành cho các bạn thi IELTS – Speaking
1. Câu trả lời của bạn phải thật tự nhiên. Không nên học theo một bài văn mẫu mà bạn thu lượm được ở đâu đó.
2. Hăy luyện tập nói một cách rơ ràng. Điều này không có nghĩa là bạn phải nói thật chậm, mà bạn nên nói một cách thật tự nhiên, đều đặn.
3. Mở rộng câu trả lời của bạn càng nhiều càng tốt, dựa trên những ư có liên quan.
4. Sử dụng càng nhiều từ vựng càng tốt. Hăy luyện tập cách trả lời mà bạn có thể tận dụng được tối đa vốn kiến thức của ḿnh.
5. Hăy đặt câu hỏi cho giám khảo chấm thi để có thể hiểu được rơ vấn đề khi cần.
Lời khuyên số 14 dành cho các bạn thi IELTS – Writing Task 2: Trả lời câu hỏi / Nêu ư kiến (phần 1)

Trong bài thi Viết phần 2, dù có lượng từ vựng và ngữ pháp khá ổn, nhưng nhiều thí sinh vẫn khó có được điểm số 6.0, đơn giản v́ câu hỏi của đề bài vẫn chưa được trả lời một cách trọn vẹn, cụ thể hơn là đối với những câu hỏi yêu cầu bạn phải đưa ra được ư kiến của ḿnh. Giám khảo chấm thi sẽ t́m kiếm trong bài của bạn một câu trả lời được mở rộng với đầy đủ ư để giải thích cho câu trả lời của ḿnh.

Trước hết, hăy đọc câu hỏi một cách cẩn thận để có thể hiểu được rơ ràng ư của câu hỏi v́ thường th́ một câu hỏi sẽ có hơn một ư hỏi.

Sau khi lên kế hoạch dàn bài viết (ví dụ như thiết kế một bản đồ về ư cần viết trong bài) và nếu câu hỏi của đề bài yêu cầu bạn phải đưa ra những ư kiến của ḿnh về vấn đề đang nói đến, tốt hơn hết, bạn hăy xác định rơ ư kiến của ḿnh từ bước chuẩn bị này trước khi bắt tay vào bài viết.

Khi viết bài, bạn đừng đơn giản hoá ư kiến của ḿnh chỉ bằng một câu ngắn gọn trong phần kết luận. Nếu đề bài đang yêu cầu bạn nêu ư kiến, vậy th́ hăy cho họ cái họ muốn bằng cách mở rộng thật tốt ư kiến của ḿnh dù trong phần thân bài hay cả sau khi đă tổng kết quan điểm của ḿnh về cả hai khía cạnh của vấn đề, bao gồm cả một đoạn riêng để nêu ư kiến (bài luận của bạn có thể sẽ lên đến 5 đoạn văn).
Lời khuyên số 15 dành cho các bạn thi IELTS – Writing Task 2: Trả lời câu hỏi / Nêu ư kiến (phần 2)
Một số chủ đề sẽ hỏi bạn là đồng ư hay không đồng ư với vấn đề được đưa ra. Và trong trường hợp này, bạn phải nói rơ bạn đồng ư hay không đồng ư với nó. Bạn không thể đồng ư với vấn đề đó ở một đoạn văn, nhưng trong một đoạn khác bạn lại phủ nhận nó. Nếu bạn không hoàn toàn đồng ư hay không đồng ư, bạn có thể “phần nào đó” đồng ư với vấn đề, nhưng bạn vẫn phải có một câu trả lời rơ ràng cho câu hỏi được đề ra.
Hăy tham khảo chủ đề được ví dụ dưới đây:

Many people believe that population growth should be controlled. To what extent do you agree or disagree?
Những dạng chủ đề như trên yêu cầu bạn phải đưa ra ư kiến cá nhân của ḿnh. Bạn có thể tuỳ ư đồng ư hoặc không đồng ư với chúng, điều này hoàn toàn phụ thuộc vào bạn. Vấn đề ở đây là, bạn phải đưa ra được những ví dụ hoặc lư lẽ thuyết phục để giải thích cho lựa chọn của ḿnh. Cách tiếp cận hiệu quả nhất là cố gắng thuyết phục người đọc (giám khảo chấm thi) rằng ư kiến của bạn thực sự đáng tin cậy và có giá trị.

TRUNG TÂM GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PATHWAYS
Số 74 Kim Mă Thượng, Ba Đ́nh - Hà Nội
ĐT: 043.7621242 * Fax: 043.7621242
Website: http://pathways.com.vn
Facebook: http://facebook.com/PathwaysET
Email: enquiries@pathways.com.vn


góp ư kiến
  góp ư kiến

 
 

 

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group