englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Phương php học tiếng Anh >> tesol

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: trannguyen
 member
 ID 21083
 Date: 01/08/2016


tesol
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
cho bạn.
Hiện mnh cần tm trung tm để học Tesol nhưng mnh thấy c nhiều trung tm qu đi mất khng biết l trung tm no uy tn.
Mnh c thấy cc bạn ni nhiều về Talent nhưng mnh muốn hỏi thm cht nữa phiền cc bạn gip dm mnh.
Chứng chỉ Tesol tại Talent ny đo tạo tại Việt Nam bao nhiu lu rồi?
Nếu học xong c chắc giới thiệu việc lm khng?
Gio vin dạy như thế no?
c thng tin g để mnh c thể biết l trung tm Talent c hợp tc với Tesol Hoa K???


gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group