englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
Truyện cổ tích

Tṛ chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Phương pháp học tiếng Anh >> Mẹo giúp bạn nhớ tiếng a hiệu quả

Bấm vào đây để góp ư kiến

 Post by: chautuanpro91
 member
 ID 20880
 Date: 09/29/2015


Mẹo giúp bạn nhớ tiếng a hiệu quả
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Đây là bài viết ḿnh sưu tầm và tổng hợp được thất khá hay và hữu hiệu cho những người đang học tiếng anh như ḿnh hi vọng nó sẽ giúp ích được cho bạn trong quá tŕnh học [url=http://wowenglish.edu.vn]tiếng anh giao tiếp[/url]
1. Phân Tích Thành Phần Của Từ
Từ được h́nh thành bởi các từ gốc (roots), các tiền tố (prefixes) đứng trước từ gốc, và các hậu tố (suffixes) đứng sau từ gốc.

Ví dụ

re (tiền tố) + circula (từ gốc) + tion (hậu tố) = recirculation

Trong tiếng Anh, có rất nhiều từ gốc, các tiền tố, và hậu tố xuất xứ từ tiếng Hy Lạp và tiếng Latinh. T́m hiểu về ư nghĩa của các từ gốc, các tiền tố, và hậu tố sẽ giúp bạn tăng vốn từ vựng của bạn.

Ví dụ

re (lại) có nghĩa là again (một lần nữa)

reunite (đoàn tụ) nghĩa là bring together (mang lại với nhau một lần nữa)

reconsider (xem xét lại) nghĩa là think about again (suy nghĩ một lần nữa)

retrain (đào tạo lại) train again (đào tạo một lần nữa)

2. Nhận diện được những h́nh thức ngữ pháp (Grammatical Forms)
Một số hậu tố (suffixes) cho bạn biết một từ là một danh từ, một động từ, một tính từ, hoặc một trạng từ. Bạn có thể học cách nhận diện những hậu tố khác nhau. Những hậu tố sẽ giúp bạn hiểu được ư nghĩa của từ mới.

Ví dụNouns(Danh Adjectives Verbs

-tion competition -y easy -ize memorize

-ance deliverance -ous mountainous -ate refrigerate

-ence independence -able capable -en lengthen

-ment government -al musical

-ism Buddhism -ic athletic

-ship friendship -ful beautiful

-ity community -less careless

-er teacher

-or inspector Adverbs

-ee attendee -ly quickly3. Nhận diện được Word Families

Cũng giống như anh chị em trong cùng một gia đ́nh, những từ đều có liên quan với nhau. Một từ có thể trở thành một danh từ, một động từ, một tính từ, hoặc một trạng từ bằng cách thay đổi hậu tố (suffixes) của nó.

Ví dụ

depend (verb)

dependence (noun) dependable(adjective) dependably (adverb)

Bốn từ trên cùng với nhau tạo thành một gia đ́nh từ. Ư nghĩa của mỗi từ là tương tự với những từ khác, nhưng mỗi từ có một h́nh thức khác nhau về ngữ pháp. Việc biết gia đ́nh từ (word families) sẽ giúp bạn điều ǵ ?

• Bạn sẽ học được nhiều từ hơn. Khi bạn t́m thấy một từ mới, hăy t́m trong từ điển để t́m các thành viên khác trong cùng gia đ́nh từ.

• Bạn sẽ hiểu được những từ mới. Xem xét cẩn thận một từ mới. Nó có thể là liên quan đến một từ mà bạn đă biết.

4. Hăy làm một danh sách từ vựng của riêng bạn
Khi bạn đọc, bạn sẽ gặp nhiều từ mới, và bạn sẽ cần phải có cách tổ chức hiệu quả để ghi lại chúng.

• Sử dụng một cuốn tập để ghi lại những từ mới của bạn.

• Đối với mỗi từ mới, viết từ, từ đồng nghĩa, định nghĩa, các câu gốc mà bạn t́m thấy các từ, và sau đó tạo thành câu của riêng bạn bằng cách sử dụng các từ này.

• Mỗi ngày, hăy xem lại các từ của những ngày trước đó.

• Photo bảng biểu dưới đây để làm danh sách từ vựng cho riêng bạn.

Ví dụ
New Word Synonym Definition Original Sentence My Sentence

consider think about To think carefully about something After considering all the difficulties, they decided to go ahead with the project. I considered different schools before I chose this one.
5. Hăy Đọc Tin Tức Hàng Ngày

Điều quan trọng là đọc một cái ǵ đó bằng tiếng Anh mỗi ngày, ngoài bài tập trên lớp. Điều quan trọng là đọc những điều thú vị cho bản thân bạn. Bạn sẽ nhận được nhiều hơn từ trải nghiệm theo cách này. Một yếu tố quan trọng khác là bạn đọc nhiều thể loại khác nhau điều này sẽ giúp bạn không buồn chán và quan trọng hơn là giúp bạn học có một vốn từ vựng đa dạng hơn.

• Đọc 20-30 phút mỗi ngày.

• Đọc những ǵ mang lại điều thú vị cho bạn.

• Đọc nhiều chủ đề khác nhau.

• Đọc sách, tạp chí, báo chí, và các trang web.

Các bước sau đây sẽ giúp bạn đọc để cải thiện vốn từ vựng tiếng Anh của bạn:

a. Đọc mà không dừng lại. Đừng dừng lại để tra nghĩa của những từ chưa biết. Bạn có thể hiểu được ư chính của một đoạn văn mà không cần hiểu biết từng từ một

b. Gạch chân hay đánh dấu các từ chưa biết, hoặc viết chúng vào một tờ giấy riêng.

c. Đoán ư nghĩa của các từ chưa biết. Sử dụng bối cảnh và kiến thức về các tiền tố và hậu tố và gia đ́nh từ để đoán.

d. Chọn năm từ khoá và viết chúng vào trong sổ tay từ vựng tiếng Anh của bạn. Những từ không biết này rất quan trọng trong việc hiểu ư nghĩa của đoạn văn.

e. Tra năm từ khóa trong từ điển của bạn.

f. Viết một đoạn tóm tắt cho bài văn. Hăy thử sử dụng năm từ khóa trong bản tóm tắt của bạn.

http://wowenglish.edu.vn
góp ư kiến
  góp ư kiến

 
 

 

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group