englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Phương php học tiếng Anh >> 7 Cch để học giỏi từ mới tiếng Anh mỗi ngy

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: dunhatvy
 member
 ID 20666
 Date: 08/14/2015


7 Cch để học giỏi từ mới tiếng Anh mỗi ngy
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
1. Đặt cu với mỗi từ mới

Sau khi đọc v hiểu nghĩa của từ vựng đ, bạn hy đặt cu với từ đ. Tốt nhất bạn nn đặt cu gắn liền với cuộc sống của bạn.

2. Học những từ c cng từ gốc

Hy tm những hnh thức danh động tnh trạng từ khc nhau. V dụ : nếu bạn học từ suspect: nghi ngờ ( dạng động từ ), suspicion ( danh từ), suspicious ( tnh từ).
Suspect dạng danh từ cũng c thể l a suspect. Hy nhớ rằng khng c từ no c thể tồn tại ở tất cả cc hnh thức ngữ php. Một cuốn từ điển tốt sẽ gip bạn trong việc học từ mới.
Với mỗi dạng thức khc nhau, bạn c thể đặt nhiều cu khc nhau để nhớ từ vựng lu hơn.

3. Học theo chủ đề

Với mỗi từ, hy lin kết chng với những từ khc trong cng một chủ đề ( giống như việc hnh thnh một sơ đồ tư duy ). Điều ny khng những gip bạn nhớ được từ mới m cn lm tăng vốn từ vựng nữa đấy.
Một v dụ khi bạn học từ CAR ( danh từ):
- Nghĩ đến những danh từ gắn với Car: ( những từ chỉ bộ phận của chiếc xe: windscreen ( knh chắn gi); wheel ( bnh xe)
- Nghĩ đến những động từ : to brake ( hm phanh); to accelerate ( tăng tốc), to crash ( đụng xe)
- Những tnh từ miu tả: fast ( nhanh); rusty ( han gỉ).

4. Lun mang theo danh sch từ mới hoặc một tập giấy để ghi chp.

Viết những từ mới v nghĩa của chng ( c thể km theo v dụ) trong một tập giấy nhỏ m bạn c thể mang theo bn mnh mọi lc v đọc chng bất cứ khi no bạn c thời gian rảnh rỗi ( bạn cũng c thể dng điện thoại thng minh để học).
Lm theo cch ny gip bạn c thể nhn thấy chng thường xuyn v đi su vo tr nhớ.

5. Tạo giấy nhớ

Với mỗi từ, hy tạo một giấy nhớ, một phần ghi từ mới, một phần ghi nghĩa của chng. Dn chng ở những nơi m bạn nhn thấy thường xuyn nhất. Khi bạn bắt đầu c nhiều giấy nhớ như vậy, bạn c thể thay đổi v chọn ngẫu nhin một vi tờ giấy nhớ để kiểm tra khả năng nhớ của mnh.

6. Tm kiếm một vi v dụ trn internet.

Hy g từ mới ln cng cụ tm kiếm, v viết ra 7 cu khc nhau c chứa từ đ. Theo cch ny, bạn sẽ nhận ra từ mới trong một ngữ cảnh v c thể sẽ gip bạn hnh dung ra một số từ vựng khc c lin quan. Để c kết quả tốt, hy lm cch ny mỗi ngy trong 1 tuần lin tục, bạn sẽ nhận thấy sự khc biệt.

7. n lại từ mới

Bạn sẽ qun những từ mới mới học nếu như khng n lại. Bạn c thể nghĩ rằng, trong khoảng thời gian học bạn đ nhớ nghĩa v cch dng của chng. Nhưng khoảng 1 tuần sau khi học, bạn lại khng thể nhớ từ mới đ l g. Để thực sự ghi nhớ một từ, bạn cần phải sử dụng thường xuyn, lặp đi lặp lại trong một thời gian di để khắc su vo tr nhớ.


gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group