englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Phương php học tiếng Anh >> HỌC TIẾNG ANH CNG THẦY KEN

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: aries123
 member
 ID 20375
 Date: 04/28/2015


HỌC TIẾNG ANH CNG THẦY KEN
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Mnh vừa mới tm được 1 page học tiếng Anh trn youtube của thầy Ken. Thầy sẵn sng trả lời cc cu hỏi của mọi người. Thầy cũng tạo ra cc video rất hay v bổ ch. Mọi người xem thử nh

http://youtube.com/kennysenglish8x26gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group