englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Phương php học tiếng Anh >> Share kho ti liệu tự luyện TOEIC, sch no cũng c, update 2013

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: thinhtvdhtm
 member
 ID 19624
 Date: 03/15/2013


Share kho ti liệu tự luyện TOEIC, sch no cũng c, update 2013
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Bộ ti liệu tự luyện Toeic gồm hơn 40 gio trnh để c 860 điểm
Sau một thời gian tm kiếm trn online: Ng cng, Hẻm tận Chng mnh đ tập hợp được một bộ ti liệu luyện thi TOEIC cực lớn. Với Gần 50 gio trnh TOEIC, Khng chỉ c hết cc ti liệu trn thị trường sch, m cn c cả những cuốn mới toe chưa c ở hiệu sch. Với bộ sch ny bạn c thể tự luyện v đạt được mục tiu của mnh m khng cần phải chi khoản tiền lớn để tham gia cc kha học tại trung tm

1. Cuốn 30 days to the toeic tests ( 2CDs v ebook km theo)
2. Cuốn 100 TOEIC Preparation Tests (ebooks mu)
3. Cuốn 600 essencial words. ( 2CDs v ebook cực đẹp km theo)
4. Cuốn 600 Essential Words for the TOEIC - 3rd Edition ( 2CDs v ebook mu)
5. BARRON'S - How to Prepare for the TOEIC Test (ebooks mu+4CDs)
6. Building skills for the toeic tests (c 2CDs nghe)
7. Complete Guide to TOEIC Test (ebook mu cực đẹp +5CDs)
8. More pracrice tests_longman (4CDs nghe)
9. New Toeic Complete test (2CDs nghe km theo)
10. Start 1000 Listening Comprehension Practice Test Items For The New Toeic Test Start(8CDs)
11. Oxford preparation course for the toeic test.(ebook +đủ CDs nghe km theo)
12. Toeic_2003_Questions (ebooks bản đẹp)
13. Craking the toeic_ the prince review( ebooks mu +3 CD nghe km theo)
14. New Insights Into Business Toeic (ebooks + CD đủ bộ)
15. Target Score for TOEIC Test ( ebooks+CDs đủ bộ)
16. Toeic 870 questions (chất lượng ebook ok)
17. Longman Preparation Series for the NEW TOEIC test 4th _introductory
18. Longman Preparation Series for the NEW TOEIC test 4th Intermediate(ebooks mu+7CDs)
19. Longman Preparation Series for the NEW TOEIC test 4th Advanced (ebook cực đẹp+6CDs)
20. Longman more practice Tests for the NEW TOEIC test 4th edition(ebooks mu+ 5CDs)
21. Longman-preparation-series-for-the-toeic-test-advanced-course_ INTRODUCTORY ( 6CDs)
22. Longman-preparation-series-for-the-toeic-test-advanced-course_ Intermediate ( 5CDs)
23. Longman-preparation-series-for-the-toeic-test-advanced-course_ Advance ( 5CDs +ebook)
24. toeic new format_ Anne Taylor and Casey Malarcher_ STARTER ( 6CDs)
25. Toeic new format_ Anne Taylor and Casey Malarcher_ DEVELOPING SKILLS(ebook+ 6CDs)
26. Toeic new format_ Anne Taylor and Casey Malarcher_ANALYST ( ebooks+6CDs)
27. Toeic new format_ Anne Taylor and Casey Malarcher_TARGET ( 6CDs)
28. TOEIC Official Test-Preparation Guide.(ebook mu+4CDs)
29. Toeic oxford.(ebooks +2CDs)
30. Toeic_the gold edition (4CDs +ebook)
31. Very easy toeic (3CDs)
32. Check Your English Vocabulary for TOEIC (bản ebooks mu)
33. Learning 5000 words ebook bản đẹp
34. Achieve TOEIC Bridge 2010 ebooks mu cực đẹp + đủ bộ cd đi km
35. The New Toeic Complete_ đột ph mới đủ bộ cd km theo
New arrivals:
36. Very Easy Toeic-beginning Toeic Test (Anne Taylor Compass) (Ebook Đẹp +Cd)
37. Tactics for TOEIC-Listening and Reading Test (Oxford) (Đủ Ebooks+CDs)
38. New Toeic Test part 1&2_The best TOEIC book in Korea (Ebooks mu +CDs)
39. New Toeic Test part 3&4_The best TOEIC book in Korea (Ebooks mu +CDs)
40. New Toeic Test part 5&6_The best TOEIC book in Korea (Ebooks mu +CDs)
Ngoi ra cn c hng chục cuốn ebooks Grammar for the TOEIC Tests đi km theo với bộ sch ny

Ngoi ti liệu toeic, CLB chng mnh cũng collect rất nhiều ti liệu tiếng anh khc cực hay, mời cc bạn visit H.N.Clubs Website để tham khảo nhe:
http://tailieuielts.weebly.com/
Author: thinhtvdhtm@gmail.comgp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group