englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
Truyện cổ tích

Tṛ chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Phương pháp học tiếng Anh >> CHƯƠNG TR̀NH TRI ÂN TỪ TRUNG TÂM ANH NGỮ LÊ NA

Bấm vào đây để góp ư kiến

 Post by: hero123
 member
 ID 19497
 Date: 11/07/2012


CHƯƠNG TR̀NH TRI ÂN TỪ TRUNG TÂM ANH NGỮ LÊ NA
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
TRI ÂN: Học viên cũ của trung tâm nếu giới thiệu sẽ được tặng 600 ngh́n, bạn mới được tặng 1 khóa writing hoặc speaking chuyên sâu. Nếu bạn đăng kí trước 2 tháng th́ được giảm 2 triệu nhưng không được tặng 1 khóa học chuyên sâu nữa.
Khi bạn tới làm bài test và đặt cọc ngay, bạn sẽ được giảm 7% và được tặng 1 khóa học writing hoặc speaking chuyên sâu. Nếu đăng kí trước 2 tháng, bạn được giảm 2 triệu nhưng không được tặng khóa học chuyên sâu.
Chi nhánh OCEAN PARK: giảm 20% IELTS/TOEIC hoặc tặng 1 khóa viết/ nói chuyên sâu
Chi nhánh ĐH NÔNG NGHIỆP: Giảm 20% cho IELTS, 30% TOEIC
Chi nhánh ĐẠI AN: giảm 30% TOEIC
Các bạn có trong danh sách Lucky Ticket (đă gửi DS riêng cho Hoài và Ánh) được giảm 25% cho tất cả các khóa học


góp ư kiến
  góp ư kiến

 
 

 

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group