englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Phương php học tiếng Anh >> Luyện English skills ở HN ???

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: chocolate9x
 member
 ID 19098
 Date: 12/05/2011


Luyện English skills ở HN ???
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Ti c nhu cầu học tiếng Anh theo nhm về 2 kỹ năng speaking v writing để phục vụ cng việc. C ai biết chỗ no học tốt khng?

gp kiến
 Reply: suachua86
 member
 REF: 100591
 Date: 12/05/2011


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Thu ty m dạy cho n hiệu quả bạn ơi. 
 Reply: chocolate9x
 member
 REF: 100592
 Date: 12/05/2011


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Bạn no c biết Ty no khng?

 
 Reply: tiamo91
 member
 REF: 100593
 Date: 12/05/2011


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Theo kiến của ti bạn nn học nhm khoảng 3-5 người. Ty giừ tầm 25- 30 USD/h.

 
 Reply: suachua86
 member
 REF: 100594
 Date: 12/05/2011


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Bọn ny cũng c Ty dạy theo nhu cầu đy ny. Hỏi thử xem.

http://iigtraining.com/vn/KHOA-HOC-THEO-YEU-CAU-co1203 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group