englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
Truyện cổ tích

Tṛ chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Phương pháp học tiếng Anh >> Phân biệt tiếng Anh – Anh và Anh – Mỹ

Bấm vào đây để góp ư kiến

 Post by: khidotdh88
 member
 ID 17637
 Date: 07/29/2009


Phân biệt tiếng Anh – Anh và Anh – Mỹ
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Phân biệt tiếng Anh – Anh và Anh – Mỹ

Tiếng Anh là ngôn ngữ chính thống tại khoảng 75 quốc gia trên thế giới. Mặc dù những nước này đều sử dụng một thứ ngôn ngữ chung – nhưn g các từ và cụm từ có sự khác biệt đáng kể. Bởi v́ mỗi một nước nói tiếng Anh đều có hệ thống từ vựng và quy tắc riêng dẫn tới việc thậm chí người bản ngữ đôi khi cũng không hiểu ư nhau.
Tiếng Anh-Anh và Anh-Mỹ không chỉ sử dụng một số từ ngữ khác nhau để cùng chỉ một sự vật mà rất nhiều từ giống nhau nhưng lại viết khác nhau. Bạn hăy xem các ví dụ sau để hiểu rơ thêm:
[IMG]http://a2k61.net78.net/vietnamlearning/Thang7_phanbietanhanhvaanhmy.jpg[/IMG]
Một số động từ bất quy tắc cũng có sự khác biệt tương tự trong cách chia ở dạng phân từ quá khứ hoặc phân từ hai
[IMG]http://a2k61.net78.net/vietnamlearning/Thang7_phanbietanhanhvaanhmy2.jpg[/IMG]

Nguồn: VietnamLearning.vn
-------------------oOo-------------------
[IMG]http://a2k61.net78.net/footnote2.jpg[/IMG]


góp ư kiến
  góp ư kiến

 
 

 

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group