englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Phương php học tiếng Anh >> 4 mẹo viết cu văn

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: khidotdh88
 member
 ID 17436
 Date: 03/20/2009


4 mẹo viết cu văn
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
4 mẹo viết cu văn

Viết cu l một điều bắt buộc với bất cứ người học viết tiếng Anh no, kể cả người bản ngữ. sau đy l 4 mẹo cơ bản để xy dựng 1 cu văn đng
1. Sử dụng đng mạo từ

C 2 loại mạo từ: xc định v khng xc định. Mạo từ xc định the đề cập tới những danh từ cụ thể, đ xc định. Sau đy l v dụ mạo từ the ứng với danh từ l apple ( quả to ny đ xc định)
He ate the apple.

Mạo từ khng xc định a, an đề cập đến danh từ ni chung. Bạn c thể xem v dụ minh họa sau, danh từ apple chỉ một quả to bất k no đ, khng xc định từ trước
He ate an apple
2. Đảm bảo động từ ph hợp với chủ ngữ

Nguyn tắc cơ bản trong viết cu l: chủ ngữ l số t th sử dụng động từ ở dạng số t, cn chủ ngữ l số nhiều th sử dụng động từ ở dạng số nhiều. Hy xem cc v dụ sau:
She likes to drink coffee.
They like to go out and have fun
3. Dng đng Giới từ

Giới từ c vai tr quan trọng trong việc viết cu. C cc loại giới từ khc nhau: chỉ phương hướng ( to, on, in, onto, into), chỉ địa điểm ( at, in, on) v cc giới từ chỉ thời gian, nơi chốn Bạn cần biết cch phn biệt mỗi giới từ để sử dụng cho đng.
4. Dng đng dấu cu.

Học cch sủ dụng của cc dấu cu khc nhau để sử dụng đng v chnh xc. V dụ, bạn cần biết cch phn biệt giữa dấu phẩy, dấu chấm phẩy v dấu hai chấm.
Ngoi ra bạn cũng c thể tham dự một kho học tiếng Anh thng qua hnh thức Elearning trn trang đo tạo trực tuyến: http://english.vietnamlearning.vn để bồi dưỡng thm khả năng ngoại ngữ của bản thn.
Nguồn: vietnamlearning.vn


-------------------oOo-------------------
[IMG]http://a2k61.net78.net/banner%20%28700x110%29.gif[/IMG]


gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group