englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
Truyện cổ tích

Tṛ chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Phương pháp học tiếng Anh >> 3 mẹo để sử dụng đúng th́ của động từ

Bấm vào đây để góp ư kiến

 Post by: khidotdh88
 member
 ID 17435
 Date: 03/20/2009


3 mẹo để sử dụng đúng th́ của động từ
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
3 mẹo để sử dụng đúng th́ của động từ

Th́ của động từ dùng để chỉ khi một hành động được diễn ra. Để hiểu được ngữ p háp và kĩ năng viết tiếng Anh, bạn cần phần biệt các th́ khác nhau của động từ và biết cách sử dụng mỗi th́ đó. Những mẹo sau sẽ giúp bạn hiểu được th́ của động từ, kiểm tra và chỉnh sửa.
1. Biết cách dùng các th́ động từ

Có 3 th́ động từ cơ bản: hiện tại đơn, quá khứ đơn và tương lai đơn. Động từ ở th́ hiện tại đơn ở dạng nguyên thể như: go, eat, walk, run… Những đọng từ này diễn tả hành động xảy ra ở hiện tại. Th́ quá khứ đơn diễn tả hành động xảy ra trong quá khứ, c̣n th́ tương lai đơn chỉ hành động thực hiện ở tương lai.
Ngoài ra c̣n có các th́ khác nữa như: th́ hoàn thành, tiếp diễn và hoàn thành tiếp diễn. Bạn cần biết cách dùng và ư nghĩa của các th́ này
2. Biết cách biến đổi th́ của động từ

Kiểm tra cách biến đổi th́ động từ trong câu và trong đoạn văn. Một nguyên tắc tổng quát là th́ của động từ mà bạn dùng phải có tính nhất quán trong câu văn và đoạn văn. Ví dụ trong câu sau: “We had eaten (th́ quá khứ hoàn thành) dinner, and then we talked (th́ quá khứ đơn)” nên được viết thành “We ate (th́ quá khứ đơn) dinner, and then we talked (th́ quá khứ đơn)”.
3. Biết dạng của động từ trong mỗi th́

Dạng của động từ thay đổi ứng với mỗi th́ khác nhau. Bạn cần biết các dạng khác nhau trong mỗi th́ đó. Với th́ quá khứ đơn, quy tắc chung là thêm “ed” vào động từ, nhưng quy tắc này không áp dụng với tất cả động từ ( với các động từ bất quy tắc, bạn nên học thuộc. Với th́ tương lại, động từ thường kèm với “will” hoặc “shall”.
Ngoài ra bạn cũng có thể tham dự một khoá học tiếng Anh thông qua h́nh thức Elearning trên trang đào tạo trực tuyến: http://english.vietnamlearning.vn để bồi dưỡng thêm khả năng ngoại ngữ của bản thân.
Nguồn: vietnamlearning.vn


-------------------oOo-------------------
[IMG]http://a2k61.net78.net/banner%20%28700x110%29.gif[/IMG]


góp ư kiến
  góp ư kiến

 
 

 

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group