englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Phương php học tiếng Anh >> Basic English Conversations - Tiếng Anh Giao tiếp c bản

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: bou123
 member
 ID 17348
 Date: 12/20/2008


Basic English Conversations - Tiếng Anh Giao tiếp c bản
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Bạn ang v sẽ lm một cng việc cần ến tiếng Anh giao tiếp. Bạn ang rất lo lắng về khả nng giao tiếp bằng tiếng Anh của mình. Hãy bắt ầu ngay từ by giờ với chng trình tiếng Anh giao tiếp c bản. Bạn sẽ cảm thấy tự tin sau khi học xong 20 bi học ny.

http://tienganhcaptoc.com/index.php?option=com_content&task=view&id=242&Itemid=90


gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group