englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
Truyện cổ tích

Tṛ chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Phương pháp học tiếng Anh >> Hello Every boby! Give me some advices

Bấm vào đây để góp ư kiến

 Post by: bam2111
 member
 ID 17312
 Date: 11/27/2008


Hello Every boby! Give me some advices
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Hi every body!
Ḿnh học tiếng Anh được khá lâu, kiến thức cơ bản cũng coi là ổn, ty nhiên khr năng giao tiếp lại rất hạn chế, nhất là khi đi phỏng vấn xin việc tại các công ty nước ngoài.
Ḿnh muốn đầu tư thời gian để "mài rũa "tŕnh độ nghe nói. Xin các bạn chỉ giùm ḿnh cách đi tối ưu để đạt được tŕnh độ yêu cầu cao của nhà tuyển dụng một cách nhanh nhất.
Thân ái!
Thanks for attention!


góp ư kiến
 Reply: sinnombre
 member
 REF: 99027
 Date: 11/27/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Post by: bam2111
member
ID 17312
Date: 11/27/2008

Hello Every boby! Give me some advices

Hi every body!
Ḿnh học tiếng Anh được khá lâu, kiến thức cơ bản cũng coi là ổn, ty nhiên khr năng giao tiếp lại rất hạn chế, nhất là khi đi phỏng vấn xin việc tại các công ty nước ngoài.
Ḿnh muốn đầu tư thời gian để "mài rũa "tŕnh độ nghe nói. Xin các bạn chỉ giùm ḿnh cách đi tối ưu để đạt được tŕnh độ yêu cầu cao của nhà tuyển dụng một cách nhanh nhất.
Thân ái!
Thanks for attention!


Bam2111,

Here is my :-) two cents:

1/. "Everybody" is one word. ("Everybody" NOT "every body")
2/. Advice is a "Non-Countable Noun", therefore it has to be "some advice", and NOT "some advices".
3/. It always helps if you are polite. So, please remember to always use "PLEASE and THANK YOU".
4/. You need some kind of a punctuation mark at the end of your sentence.
5/. "Thanks for your attention!", and NOT "Thanks for attention!".

Bam2111, you said, "Ḿnh học tiếng Anh được khá lâu, kiến thức cơ bản cũng coi là ổn, ty nhiên khr năng giao tiếp lại rất hạn chế, ...". However, I found 4 mistakes out of your very short 3 sentences. It would be extremely difficult for anyone who would like to help you Bam2111, 'cause whoever is going to help you does not know how good or bad your English is. I suggest that you write everything in English next time so that at least I will have an idea what level your English is at. "Cause... umm...umm, do you know what? I really do not want to teach calculus to a 7 years old second grader. Agree?

In the meantime, my advice to you is that you keep on studying and practicing as if you will never know enough and as if you are afraid of losing what you have already gained.

Keep on studying and practicing Bam2111!
'Cause "We learn something by doing it. There is no other way. ~~Lao Tzu".

Regards,
Sinnombre.


 
 Reply: doremonvbhp
 member
 REF: 99029
 Date: 11/28/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
mi`nh tha^'y Sinnombre go'p y' ra^'t hay, nha^n đa^y mi`nh cu~ng khuy3^n Bam111 la` ca^`n đa^`u tu* ho.c th3^m ngu*~ pha'p nu*~a. Ne^'u ko co' tho*`i gian ba.n co' the^? ho.c qua internet, hie^.n nay co' ra^'t nhie^`u trang web hoc tru*.c tuye^'n hay. Bam111 co' the^? va`o trang http://giangduong.vn/ ; mi`nh tha^'y kha' hay va` de^~ ho.c. Chu'c ba.n ho.c to^'t!!!

 
 Reply: bam2111
 member
 REF: 99030
 Date: 11/28/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Thankyou very much!

 
 Reply: beannie
 member
 REF: 99074
 Date: 12/19/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Ban oi , sao ban ko hoc hoi kinh nghiem cua ban Thu Trang, nguoi da dat 900/990 TOEIC.Huyen cho ban linkshttp://www.cleverlearn.edu.vn/index.php/cuu-hoc-vien/ ne:

 
 Reply: beannie
 member
 REF: 99075
 Date: 12/19/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Ban oi , sao ban ko hoc hoi kinh nghiem cua ban Thu Trang, nguoi da dat 900/990 TOEIC.Huyen cho ban links ne: http://www.cleverlearn.edu.vn/index.php/cuu-hoc-vien/

 
 Reply: vitconxauxi
 member
 REF: 99370
 Date: 05/31/2009


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Theo ḿnh th́ bạn nên học thêm về ngữ pháp và t́m hiểu thêm về cách phát âm, v́ khi phát âm đúng, ḿnh nghe người khác nói sẽ dễ dàng hơn. Nói chuyện phải có nhấn nhá theo đúng trọng âm, thái độ nên cởi mở th́ người phỏng vấn (hoặc người tiếp xúc) sẽ có cảm t́nh tốt.

 
  góp ư kiến

 
 

 

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group