englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Phương php học tiếng Anh >> Vocatude 2.0 Phần mềm học từ vựng hiệu quả

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: englishthu
 member
 ID 17211
 Date: 09/13/2008


Vocatude 2.0 Phần mềm học từ vựng hiệu quả
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Phần mềm Vocatude 2.0 l cng cụ để học từ vựng đa ngn ngữ. Bạn c thể nhập từ cần học, nghĩa của n. Sau khi nhập những từ cần học xong bạn c thể lưu để học sau hoặc bạn c thể học ngay. Chương trnh c nhiều chức năng để bạn nhớ từ vựng như đưa ra cc lựa chọn, đnh từ gốc, nghĩa của từ v.v.

http://www.ohaysoft.com/index.php?option=com_content&task=view&id=886&Itemid=78


gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group