englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Phương php học tiếng Anh >> b con c bc no c thể gip toi ko

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: williamhansing
 member
 ID 15784
 Date: 08/07/2007


b con c bc no c thể gip toi ko
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
hi
mnh l thnh vin mới v khả năng ni v viết tiếng anh của mnh rất tệ ,c bạn no gip mnh ko


gp kiến
 Reply: ngaythocu
 member
 REF: 95215
 Date: 08/09/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Mnh rất sẵn sng gip bạn nhưng m bạn phải ni cụ thể những điều bạn cần biết ,chứ ni chung chung qu lm sao gip được .Ni chung l muốn giỏi nghe th phải luyện nghe thường xuyn.cn muốn viết giỏi th phải nắm r ngữ php ,mnh rất sẵn sng gip bạn về ngữ php ,c g cứ hỏi nh ! thn !

 
 Reply: williamhansing
 member
 REF: 95220
 Date: 08/09/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
hi ngaythocu
thank you for helping me.Can I ask you a few questions ?
what's your name?and how old are you ?where are live now Mss....? Do you often chat on internet ? what time can I meet you on internet ? I want to meet you and talk to you online.
ah I want to ask you about prep "get" i don'tunderstand this word .please help me.
thanks lot.
have a good time.


 
 Reply: ngaythocu
 member
 REF: 95237
 Date: 08/10/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Sorry ! I can't understand what you mean by writing that " prep "get"..." Do you mean the prep = preposition after get ?

 
 Reply: williamhansing
 member
 REF: 95240
 Date: 08/10/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
hi
how are you today?
ah minh muốn hỏi về giới từ "get" đ minh ko hiểu nhiều về cch sử dụng của n.Trong trường hợp nao th dng n cho đng nghĩa bạn co thể chỉ mnh ko
Tốt nhất ban nn cho vi vd để dễ hiểu
thank you very much.
ah ban chua trả lời những cu hỏi trước của mnh ,mnh chỉ muốn biết tn ban thi chứ ko co g khc đu.


 
 Reply: ngaythocu
 member
 REF: 95258
 Date: 08/11/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Cứ gọi mnh l ngaythocu l được rồi ! bạn ni "giới từ get" kh hiểu qu "get" l động từ m !
Nếu bạn muốn về nghĩa của động từ get th mnh c thể chỉ cho bạn một số nghĩa theo 2 cu thơ sau :
Bị ,được ,được vo ,đến ,đi ,
hiểu,mua ,kiếm ,c ,lấy ,mời ,
trở nn ,mang ,chở ,bảo sai ,ăn ,dng ,
cng mấy thnh ngữ quen dng đ đy .


 
 Reply: williamhansing
 member
 REF: 95263
 Date: 08/11/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
hi ngaythocu
thank you for helping me.By the way can i ask you about future
ten ? i don't understand this ten.
thank you.


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group