englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Phương php học tiếng Anh >> help me anh chi em ba con co bac oi!!!!!!!!!!!!!

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: 070590006
 member
 ID 15731
 Date: 07/27/2007


help me anh chi em ba con co bac oi!!!!!!!!!!!!!
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
My name Nghia is new thanh vien, minh hoc English bad lam ,sao khi duoc thay gioi thieu minh da ghe tham website nay. Hope anh chi ba con giup minh cach hoc tot:tu vung, ngu phap,phat am co hieu qua ma nho lau khong nham lan. Lam on di ma!!!Cam on Thank so much!!!!!!!!!!!!

gp kiến
 Reply: lovelycat
 member
 REF: 94849
 Date: 07/27/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Hoan nghnh thnh vin mới của diễn đn. Bạn c kh khăn g trong việc học tiếng Anh th hy nu ln mọi người sẽ gip bạn.
Thn.


 
 Reply: saobangmuaha
 member
 REF: 94850
 Date: 07/27/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Welcome you to this web!
If there is anything i can do to help you, don't hesitate to ask me, ok ^^?


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group