englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Phương php học tiếng Anh >> E4SL - Five basic sentence structures IN YOUR HAND! (Part 3&4)

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: bearvn
 member
 ID 15670
 Date: 07/17/2007


E4SL - Five basic sentence structures IN YOUR HAND! (Part 3&4)
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Nhắc lại một cht trong tiếng Anh c 5 mẫu cu cơ bản, nằm gọn trong lng bn tay. Bất kỳ cu no cũng đều phải c 2 thứ l S v V.

Chỉ cần c S v V: S-V hay SV: Ngn ci = 2 lng tay :)
Vd:
Ma xun đến
[Em] đạp xe (trn phố=Adv-Place)
Tc xa (vai mềm=Avd-Place)
Ma xun ht


C S, V v từ m tả/ bổ nghĩa cho S (sC): S-V-sC hay SVsC: Ngn t (ngắn nhất trong số những ngn cn lại.)
sC nhắm trả lời cho cu hỏi về S S NHƯ THẾ NO?
Vd:
Nụ hoa [V] thơm ngt

Ma xun rất hiền


3 cấu trc sau cần c sự hiện diện của O. O bổ sung nghĩa cho V, trả lời cu hỏi lm CI G?

C S, V v 1 O: S-V-O hay SVO: Ngn trỏ. C lẽ đy l cấu trc thng dụng nhất bởi v theo kinh nghiệm của mnh, ngay cả những người khng học tiếng Anh cũng hiểu cu I love you :)

C S, V, O v bổ nghĩa của O (oC): S-V-O-oC hay SVOoC: Tương tự như sC bổ sung nghĩa cho S, oC nhằm bổ sung nghĩa cho O
Vd:
He calls me crazy. Cấu trc S-V-O-oC: N bảo ti [l đồ] khng. Trong cu ny ai khng? Ti khng.
He calls me crazily. Cấu trc S-V-O + Avd-Manner: N gọi ti [một cch] đin cuồng. Trong cu ny ai đin? N đin.
Chỉ khc một cht thi m nghĩa khc nhau hon ton rồi. Lm sao dễ dng phn biệt được hai cấu trc ny? Chờ xem ở phần 3 v 4 :)

C S, V v 1 O, thm 1 O nữa. Cu ny c vẻ di hơn, phức tạp hơn nhưng thật ra n dễ hơn rất nhiều. Cho ai ci g l mẫu cu thường gặp nhất.
Vd:
Ai cho em tnh yu Em l 1 O, tnh yu l O thứ hai


gp kiến
 Reply: bearvn
 member
 REF: 94585
 Date: 07/17/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Thế l xong phần tm tắt. Trước khi bắt đầu phần 3, xin c một cu hỏi:
S, V, O, sC, oC l những vai diễn trong cu. Noun, Verb, Adjective, Adverb, Pronoun l những diễn vin. Những diễn vin no c thể được phn vo vai no?
Vd:
Verb (v chỉ c Verb) được phn vo vai V (x cu dễ lm trước) :)
Những vai khc th sao? Từ no c thể đng vai S, O, sC v oC?


 
 Reply: bearvn
 member
 REF: 94621
 Date: 07/18/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Hnh như cu hỏi hơi "kh," để mnh đặt cu hỏi dễ hơn...

Trong những từ sau, từ no c thể dng lm chủ ngữ (S):
I, a bear, lazy, you, his, happily, rainbow.

Cũng những từ đ, từ no c thể dng lm bổ ngữ (O):

Cũng những từ đ, từ no c thể dng bổ nghĩa cho chủ từ (sC), cho bổ ngữ (sC):

Cố ln!!!


 
 Reply: btnduyen
 member
 REF: 94634
 Date: 07/18/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
*Từ c thể dng lm chủ ngữ (S):I, a bear, you, rainbow.

*Từ c thể dng lm bổ ngữ (O):a bear, you, his, rainbow.

*Từ c thể dng bổ nghĩa cho chủ từ (sC), cho bổ ngữ (oC):lazy.
*Avd-Manner: happily.

Em lm lun bi tập thứ nhất lun,hihi!!
*S:Noun, Pronoun.
*O:Noun,Pronoun.
*sC:Noun, Adjective, Pronoun. <---kh qu
*oC:Verb, Adjective.<---kh qu
Sư Phụ, chắc đệ tử sai nhiều lắm, mọi người gip em sửa bi đi, đệ tự cố gắng lắm ri,hihi!!! 
 Reply: saomai196
 member
 REF: 94688
 Date: 07/21/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
rong những từ sau, từ no c thể dng lm chủ ngữ (S):
I, a bear, lazy, you, his, happily, rainbow.

Cũng những từ đ, từ no c thể dng lm bổ ngữ (O):

Cũng những từ đ, từ no c thể dng bổ nghĩa cho chủ từ (sC), cho bổ ngữ (sC):
S : I,a bear,you,rainbow
O : a bear,you,his,rainbow
sC : lazy
happily : trạng từ ci ny em hem bit ri


 
 Reply: hatde
 member
 REF: 95583
 Date: 08/22/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Minh thi im ru vi hong hieu gi het,lau wa wen het tron rui .hu hu .Nen khg tra loi duoc cau nay.

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group