englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Phương php học tiếng Anh >> kha nang ngu phap cua toi ko te, nhung

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: thuypt
 member
 ID 15597
 Date: 07/08/2007


kha nang ngu phap cua toi ko te, nhung
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
kha nang ngu phap cua toi cung kha, nhung kha nang noi thi con te lam, toi muon moi nguoi chi giup toi voi. lam sao de noi Tieng Anh 1 cach luu loat hon.

gp kiến
 Reply: bibim
 member
 REF: 94668
 Date: 07/20/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Neu ban muon noi tot chi mot cach duy nhat la tu noi thoi. Truoc tien nghi cau tieng viet sa do noi sang tieng anh, truoc tien noi mot minh cho do ngai sau do tim mot/ mot so ban hoc cung.
Than


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group