englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Phương php học tiếng Anh >> "yet" khng kh nhưng khng>..........................

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: tiensihau
 member
 ID 15562
 Date: 07/02/2007


"yet" khng kh nhưng khng>..........................
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
mnh khng nhớ r lắm về từ "yet sử dụng như thế no. cc bạn no biết gip tớ với cm ơn nhiều nha:...,,

gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group