englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Phương php học tiếng Anh >> New...new...

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: lovelycat
 member
 ID 14384
 Date: 01/09/2007


New...new...
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Mời cc bạn xem phim v điền vo chỗ trống.
Boone : Why didn't you _________ (1) me? Hey, I' _________ (2) _________ (3) to you!

Jack : Not _________ (4), man.

Boone : I _________ (5) have made it _________ (6).

Boone : What, you'_________ (7) not _________ (8) to _________ (9) me?

Boone : I __________ (10) you to _________ (11) me.

Jack : You _________ (12) _________ (13).

Boone : You _________ (14) have saved her.

Jack : But I _________ (15) save her, and _________ (16) _________ (17) _________ (18).

Boone : You think you're all noble and heroic for _________ (19) ________ (20) me? I was _________ (21). You're not the _________ (22) _________ (23) who _________ (24) what to do around here, you know that? I run a business.

Boone : Who appointed you our savior, huh?

Boone : What _________ (25) you the _________ (26)?

Boone : Look _________ (27) me!

Boone : Hey, I' _________ (28) _________ (29) to you!

Boone : Look _________ (30) me, Jack!File Attachment(s):

105_jack_boone.wmv (874kb) downloaded 8,314 time(s).
Chc vui!^_^


gp kiến
 Reply: mtbha
 member
 REF: 90019
 Date: 01/20/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai

mtbha lm test nầy c đng khng
Boone : Why didn't you leave (1) me? Hey, I' m (2) talking (3) to you!

Jack : Not now (4), man.

Boone : I could (5) have made it back (6).

Boone : What, you're (7) not going (8) to answer (9) me?

Boone : I told (10) you to leave (11) me.

Jack : You were (12) drowning (13).

Boone : You should (14) have saved her.

Jack : But I didn't (15) save her, and neither (16) did (17) you (18).

Boone : You think you're all noble and heroic for coming (19) after (20) me? I was fine

(21). You're not the only (22) one (23) who knows (24) what to do around here, you know

that? I run a business.

Boone : Who appointed you our savior, huh?

Boone : What gives (25) you the rigth (26)?

Boone : Look at (27) me!

Boone : Hey, I' m (28) talking (29) to you!

Boone : Look at (30) me, Jack!

Is that ok or not ?


 
 Reply: mtbha
 member
 REF: 90056
 Date: 01/21/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
huhuhu thầy gio đu rồi sao tr ra bi hai hm rồi khng thấy thấy cho điểm? bộ em được 10/10 hả thầy gio????Em wn thầy m....em thấy thầy rồi hihihi

 
 Reply: lovelycat
 member
 REF: 90068
 Date: 01/21/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Very well! Bạn đ lm đng.Nhưng c 1 từ bạn ghi sai:rigth -> right.Chắc do g nhanh qu hay lc đ con mắt của bạn bận lm việc(nhn ai đ m)Hihi^_^.
Cho 1 trng pho tay nh.Bạn đ lm rất tốt., m qun.Bạn nghe được phim hả?Mnh nghĩ l mnh đăng bị lỗi, ko nghe được.Mnh qun chưa sửa.Vậy m hm nay nhận được bi trả lời của bạn.Hic!


 
 Reply: pichini2003
 member
 REF: 90116
 Date: 01/24/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
bạn chỉ cho mnh cch download phim nay nh.thanks

 
 Reply: mtbha
 member
 REF: 90190
 Date: 01/27/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
cảm ơn thầy gio nha........em vừa coi phim vừa lm bi tập lại ngo anh chng Jack đẹp trai nn em viết lỗn hihihi

To: bạn pichini ở trn bạn lovelycat đ đế ci list (105_jack_boone.wmv ) cho bạn donw rồi đ chc bạn thnh cng nha byeeee


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group