englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Phương php học tiếng Anh >> Speereo_Voice_Translator_3.1 ( Học đối thoại với nhiều thứ tiếng )

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: manhphu
 member
 ID 14373
 Date: 01/08/2007


Speereo_Voice_Translator_3.1 ( Học đối thoại với nhiều thứ tiếng )
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Speereo_Voice_Translator_3.1

Hội thoại 11 thứ tiếng : Anh, Ty Ban Nha, Đức, Php, Nhật, , Nga, Thổ Nhĩ K, Bồ Đo Nha, TQ v Hn Quốc, với hơn 4000 cu thng dụng, thuộc 16 chủ đề lớn v 87 chủ đề nhỏ về du lịch, giải tr, sức khỏe, mua sắm,... đủ để "phng thn" khi đi du lịch thế giới :

Khi chọn 1 ngn ngữ gốc v ngn ngữ chuyển đổi, với 1 cu bất k sẽ c bản dịch v pht m:

Ngoi ra cn c lịch bay v hướng dẫn du lịch của cc quốc gia trn thế giới, cập nhật trn speereovt

Hướng dẫn CR:

- Copy file CR km theo vo PPC.

- Khi ct đi code, chọn Use current k*e*y (license).
( sưu Tầm )

Linkdownload(size:8,59Mb)

(nguồn softvnn.com)
gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group