englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Phương php học tiếng Anh >> Phần mềm học tiếng Anh nhỏ gọn - EnglishStudy

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: manhphu
 member
 ID 14372
 Date: 01/08/2007


Phần mềm học tiếng Anh nhỏ gọn - EnglishStudy
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
EnglishStudy

SOFT trợ gip học tiếng Anh đơn giản, gồm nhiều phần như: Garmmar in use, ABC Garmmar, Stream line, Say it Naturally, tra động từ bất quy tắc, ...
Rất tiếc l Do soft rất nhỏ gọn, nn khng c phần pht m.Tải về giải nn chp vo thẻ rồi chạy, khng cần ci đặt.

Link download :

ENGLISHSTUDY -click here

(nguồn softvnn.com)


gp kiến
 Reply: anhkl
 member
 REF: 91579
 Date: 04/30/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Em rat thich cac bai hat anh da dich, rat hay. Cam on anh nhieu. Chuc anh va gia dinh co nhung ngay nghi cuoi tuan vui ve

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group