englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Phương php học tiếng Anh >> ĐY! QU TẶNG _ TỪ ĐIỂN -WORDS in WORD

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: telex
 member
 ID 14287
 Date: 12/23/2006


ĐY! QU TẶNG _ TỪ ĐIỂN -WORDS in WORD
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Chc Ging Sinh vui vẻ.
Năm mới ngập trn niềm vui mới.

Santa Claus nhờ tui chuyển qu cho cc bạn, nhưng phải tự đi lấy !

WORDWEB FREE VERSION _(W) v4.5a (2006)

http://wordweb.info/cgi-bin/geoip/wordweb.exe

Lấy về nh ci v my, để (W) thường trực ở system tray (gc dưới cng pha phải mn hnh). Hổng hiểu nghĩa của TỪ no th d chuột v ngay từ đ; biểu chuột cắn 2 ci click! click! l hiện ra liền_trong (W). Word ở bất kỳ đu trong Ms Word, Pdf document,Web PageMuốn biết nhiều hơn th kiếm ổng m hỏi .

Ci ny cũng do ổng ni với mnh, c tin hng th xi thử khắc biết. Xem c đụng hng khng!

WordWeb v3.1 is a powerful free English Thesaurus and Dictionary. It received the top five stars rating in its ZDNet review and is used by tens of thousands of people all over the world. Features include: Definitions and Synonyms Proper Nouns Related words 120, 000 root words 100, 000 synonym sets Link Up to MS Word.
You can use WordWeb to look up words in most Windows programs!
-------------------------------------------------------------------------------
Our life is simply a reflection of our actions.
If you want more love in the world, create more love in your heart. If you want more competence in your team, improve your competence. This relationship applies to everything, in all aspects of life; life will give you back everything you have given to it."
* YOUR LIFE IS NOT A COINCIDENCE. IT'S A REFLECTION OF YOU!

Author unknown_________________________________________________________________

http://wordweb.info/cgi-bin/geoip/wordweb.exe
gp kiến
 Reply: dovanthai
 member
 REF: 89409
 Date: 12/30/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
OH MY GOD!

 
 Reply: hoangduy
 member
 REF: 89427
 Date: 12/30/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
THANK YOU VERY MUCH!

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group