englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thơ tiếng Anh >> **Chuyện Tnh Romo & Juliette

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: mtbha
 member
 ID 14589
 Date: 02/14/2007


**Chuyện Tnh Romo & Juliette
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Hm nay l đng ngy 02/14/07 Valentine's day....ti xin post bi nầy ni ln một chuyn tnh vượt thời gian


Valentine's Day

***
Chuyện Tnh Romo & Juliette


Tc phẩm lừng danh lưu lại
Cuộc tnh son trẻ vẹn ton thuỷ chung .
Cảm thương cho phận m hồng
Sinh ra quyền qu, duyn tnh chẳng may
On n, th hận mấy đời
Trải bao mấy kiếp hận th chẳng phai
Kiếp nầy hai trẻ đầu xanh
Thương yu nồng thấm biết chi on th
Đm đm h hẹn dưới hoa
Thoả lng mong nhớ vẽ đời chung đi
Thế rồi tỉnh vỡ lẽ ra
Trọn tnh bằng hữu, hận th thm su
Đi bn tnh hiếu nặng mang
Thương người tnh trẻ bị đy ải xa
Lại thm cha mẹ cưỡng duyn
Đất trời sầu thảm, trốn nơi gio đường
Lời khuyn giả bộ huỷ thn
Mới trn đạo hiếu, giữ niềm thuỷ chung
No hay trời đất chẳng thương
Tnh nhn tưởng thật huỷ mnh thc theo
Thương thay hai mi đầu xanh
Mối th truyền kiếp duyn tnh dở dang !
Tỉnh ra cha mẹ xo th
Duyn con dang dở, khc con suốt đời .


( Phỏng theo bi kịch của Shakespeare=stbymtbha )


gp kiến
 Reply: hyugahinata
 member
 REF: 96747
 Date: 10/28/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
I guess you like Love story of Romeo and Juliet very much.Your poem is very interesting.I like it.Thank you.

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group