englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
Truyện cổ tích

Tṛ chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Luận văn tiếng Anh >> Viết bài luận tiếng Anh

Bấm vào đây để góp ư kiến

 Post by: vosong
 member
 ID 18386
 Date: 10/03/2010


Viết bài luận tiếng Anh
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Viết theo văn phong học thuật là một kỹ năng rất khó đối với học viên học tiếng Anh. Kỹ năng viết luôn được đánh giá là kỹ năng quan trọng trong các khóa học ở đại học và sau đại học. Viết như thế nào cho đúng ngữ pháp, đúng cấu trúc, tạo liên kết mạch lạc giữa các ư và dùng từ học thuật chuẩn xác để bài tiểu luận được đánh giá cao là một thách thức lớn. Khóa học viết luận tại EQuest chính là ch́a khóa giúp bạn vượt qua khó khăn trên một cách dễ dàng.
Bài luận tiếng Anh cũng là 1 yếu tố rất quan trọng trong việc cấp xét học bổng du học cho học viên.
Một ít thông tin về khóa viết bài luận:
http://www.equest.edu.vn/training_khoahoc.php?catid=1


góp ư kiến
  góp ư kiến

 
 

 

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group