englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Luận văn tiếng Anh >> hỏi?

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: darkcavalier
 member
 ID 18369
 Date: 09/27/2010


hỏi?
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Can ordinary people still do any thing to protect the invironment. Do you agree or disagree?Why or why not?

gp kiến
 Reply: darkcavalier
 member
 REF: 100268
 Date: 10/02/2010


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
cc vị huynh đệ, tỉ muội gip vn bối đưa ra chnh về bi ny, vn bối sẽ ghi lng tạc dạ.
Bi ny để viết th nhiều nhưng khng biết sắp xếp như sao cả.

Đa tạ, đa tạ


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group